Sorodne objave

 

Predstavnika Policijske uprave Ljubljana in Generalne policijske uprave sta danes, 8. oktobra 2010, v izjavi za javnost odločno zavrnila očitke o domnevno neustreznem ukrepanju policije pri varovanju zadnje nogometne tekme v Stožicah. Zatrdila sta, da so policisti vse načrtovane naloge izvedli pravočasno in učinkovito ter v skladu s taktiko delovanja policije ob kršitvah javnega reda in miru na športnih prireditvah.

IMG 6443 1

Zvočni posnetek izjave inšpektorja Sektorja uniformirane policije na PU Ljubljana Simona Sihurja (mp3) 

Policijski inšpektor iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Ljubljana Simon Sihur je poudaril, da je policija na nogometni tekmi, ki je bila v zadnjih dneh večkrat izpostavljena v medijih, tj. na derbiju med Olimpijo in Mariborom 29. septembra 2010, pravočasno in učinkovito izvedla vse naloge, določene z načrtom varovanja. Prav tako so policisti delovali povsem v skladu s taktiko delovanja policije ob kršitvah javnega reda in miru na športnih prireditvah. Kot je še dejal, je policija na konkretni nogometni tekmi posredovala takoj, ko organizator ni bil več sposoben zagotavljati reda.

Policisti PU Ljubljana nadaljujejo z zbiranjem obvestil za ugotavljanje kršitev (prekrškov in kaznivih dejanj) na konkretni nogometni tekmi. Do sedaj so obravnavali naslednja kazniva dejanja: kršitev človekovega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (člen 266/1 Kazenskega zakonika RS), poskus preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (člen 229/2) in lahka telesna poškodba (člen 122/1 in 4). Zoper vse osebe, ki bodo identificirane kot storilci prekrškov, bodo policisti v skladu z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakona o javnih zbiranjih idr. ustrezno ukrepali, je poudaril Simon Sihur. Predloga za pregon kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari od lastnika stadiona policija sicer še ni prejela.

IMG 6473 1

Zvočni posnetek izjave vodje Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi Janeza Ogulina (mp3) 

Vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi Janez Ogulin pa je pojasnil, da področje javnih zbiranj, s tem tudi športnih prireditev, v Sloveniji ureja Zakon o javnih zbiranjih. Ta določa obveznosti organizatorja in tudi določene pristojnosti policije, ko organizator ni sposoben zagotavljati reda. "Zagotavljanje varnosti na prireditvenem prostoru je torej v prvi vrsti naloga organizatorja," je poudaril Ogulin.

Po Zakonu o javnih zbiranjih mora organizator za zagotavljanje varnosti na javnih zbiranjih organizirati tudi rediteljsko službo, ki svoje naloge opravlja na prireditvenem prostoru. V okviru načrtovanja ukrepov (npr. na stadionih) mora določiti mesta in naloge posameznih rediteljev. Policija z organizatorjem sodeluje že v začetni fazi, med načrtovanjem ukrepov, prav tako si kasneje, med samim potekom javne prireditve, izmenjujeta operativne informacije. Po drugi strani pa policisti tudi nadzirajo, kako organizator izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti na javnih zbiranjih.

DSC06489

Nazadnje se je vodja Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije Janez Ogulin odzval še na komentarje o podajanju izstopnih izjav pripadnikov Posebne policijske enote (PPE). Policisti te enote so namreč tisti, ki se za vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru na športnih prireditvah še posebej usposabljajo in ki so za takšne primere opremljeni tudi s posebno zaščitno opremo in prisilnimi sredstvi.

Pojasnil je, da je delovanje enote na sklic določeno z odločbo o ustanovitvi PPE, njenih nalogah, načinu delovanja in uporabi. Policist z imenovanjem v PPE PU (vanjo se vključi prostovoljno) prevzame tudi določene dolžnosti, zadolži posebno opremo in opravi vrsto usposabljanj, preden lahko strokovno in učinkovito opravlja naloge. Za usposabljanje in izvajanje nalog v okviru PPE prejema tudi poseben dodatek pri plači.

Policisti iz enote ne morejo izstopiti kadar koli, saj je treba skrbeti za kontinuiteto dela (podobno kot v ostalih PE), prevelika fluktuacija kadra med letom pa bi negativno vplivala na sposobnost delovanja enote. Policist, ki izrazi željo po prenehanju dela v PPE, lahko to stori ob izdaji nove odločbe o imenovanju v PPE. Poveljstvo PPE PU mora namreč skrbeti za popolnitev enote z ustreznimi kadri in če teh v nekem obdobju ni dovolj, policistov kljub želji po izstopu ni mogoče zamenjati. Drugačno ravnanje bi negativno vplivalo na pripravljenost enote in onemogočalo učinkovito vodenje, organizacijo in delo enote. Če posameznik ne izpolnjuje dolžnosti, ki so navedene v 9. členu (odziv na sklic, aktivna udeležba na usposabljanjih, opravljanje preizkusa, skrb za opremo in nenazadnje tudi aktivno delo do ustrezne zamenjave), pomeni njegovo ravnanje disciplinsko kršitev.

Policisti pripadniki PPE, ki so podali soglasje za opravljanje nadurnega in nočnega delo na podlagi prvega odstavka 190. člena Zakona o delovnih razmerjih (varstvo starševstva zaradi nege otroka do starosti 3. let), pa lahko to soglasje vedno umaknejo. Poveljniki PPE pa morajo pri načrtovanju dela PPE upoštevati to možnost in v primeru večjega števila umika soglasij policistov iz PPE odrediti sklic druge enote.