Med preventivno akcijo Evropska noč brez prometnih nesreč, ki je potekala v noči na nedeljo, 17. oktobra, smo policisti po vsej državi poostrili nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Ustavili in kontrolirali smo 2.261 voznikov, 1.662 voznikom smo odredili preizkus alkoholiziranosti.

 MG 0780

Pri 58 voznikih je bila ugotovljena stopnja alkohola večja od dovoljene, pet voznikov je preizkus odklonilo. 50 voznikom smo začasno odvzeli vozniška dovoljenja, 24 voznikov pa smo zaradi alkoholiziranosti morali pridržati. Kršiteljem smo izdali 130 plačilnih nalogov in na pristojna sodišča podali 28 obdolžilnih predlogov.


Policistom na terenu se je pridružil tudi generalni direktor policije Janko Goršek in tako podprl prizadevanja za odgovornejše ravnanje v prometu. Skupaj s celjskimi prometniki je nadziral promet in ob tej priložnosti povedal, da preventivnim aktivnostim v policiji namenjamo veliko pozornost in da se je s sodelovanjem v policijski patrulji, ki je nadzirala psihofizično stanje voznikov, prepričal, kako učinkovita je lahko takšna akcija in kako dobro je bila sprejeta med prometnimi udeleženci. Večina med njimi se namreč zaveda, da poskušamo policisti narediti vse, kar je v naši moči, da bi se na cestah počutili čim bolj varne.

Povedal je še, da se policisti že vrsto let aktivno trudimo izboljšati prometno varnost v državi: "Število mrtvih na slovenskih cestah se sicer zmanjšuje, vendar pa v prizadevanju za dvig vozniške kulture na slovenskih cestah policisti sami ne moremo doseči takšnega učinka kot ga lahko v sinergiji z drugimi akterji, tako državnimi institucijami kot civilno družbo. Veseli me, da igra slednja v zadnjih letih čedalje pomembnejšo vlogo, saj lahko ponudi nove, drugačne pristope k ozaveščanju posameznikov in skupin o pomenu upoštevanja cestnoprometnih pravil."

 MG 0720

Žal k več prometnim nesrečam v veliki meri prispevata prav uživanje alkohola in mamil, zlasti pri mladih, ki so zato ena najbolj rizičnih skupin v prometu. Mladi vozniki so najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi najpogostejše žrtve.


Z opisanimi preventivnimi aktivnostmi smo želeli doseči enostaven, a večrat težko uresničljiv cilj: preživeti eno noč brez prometnih nesreč v celotni Evropski uniji. Žal ta cilj tokrat ni bil dosežen, saj se je na slovenskih cestah v noči na nedeljo, 17. oktobra, zgodilo kar 12 prometnih nesreč, vendar k sreči nobena s hujšimi posledicami.