Sorodne objave

 

Na Fakulteti za varnostne vede pri mariborski univerzi je 18. aprila 2018 potekal posvet z naslovom Ponarejena zdravila: kriminalistični in kazenskopravni vidiki, ki se ga je udeležilo tudi precej zaposlenih v slovenski policiji.

Cilj posveta je bil opozoriti na nevarnosti ponarejenih zdravil, njihove zakonodajne vidike, možnosti odkrivanja, preiskovanja ter dokazovanja v Sloveniji in preko meja.

DSC 0957

Posvet so s pozdravnimi nagovori odprli izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru, in mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije.

DSC 0949

Na posvetu je bilo predstavljenih devet prispevkov. Doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, je predstavila prispevek z naslovom Ponarejena zdravila v Sloveniji in v svetu, mag. Daniela Planinšek, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, in Mitja Pirman, Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil, sta predstavila načine preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v legalno dobavno verigo in sistem zaščitnih elementov za zdravila, Mojca Dobaja mag.farm., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, pa je predstavila posledice ponarejenih zdravil. O pravnih vidikih je v prispevku z naslovom Ponarejena zdravila: de lege lata spregovorila doc. dr. Sabina Zgaga, Ustavno sodišče RS.

DSC 1012

Problematiko ponarejenih zdravil z vidika policije je predstavil Damjan Miklič, mag. varst., iz Uprave kriminalistične policije GPU, delo tožilstva na področju ponarejenih zdravil pa mag. Jasmina Arnuš Tabaković in Sedin Kičin, Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.


Pogled odvetnika na problematiko ponarejenih zdravil je predstavil Janez Stušek iz Odvetniške pisarne Stušek. Ksenija Milić, Pfizer, je predstavila ponarejena zdravila z vidika farmacevtskega podjetja, Boštjan Slak, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, pa je predstavil nekaj značilnosti slovenskih spletnih strani, preko katerih se prodajajo ponarejena zdravila. 

DSC 0987

Posveta se je udeležilo okoli 80 ljudi.

Foto: FVV UM