Sorodne objave

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je v sodelovanju s slovensko policijo danes, 29. maja 2018, organiziralo prvo mednarodno konferenco z naslovom Varna in zdrava delovna mesta v policiji. Odločitev za organizacijo te konference je rezultat dobrega dosedanjega sodelovanja med Policijsko upravo Murska Sobota in češkim notranjim ministrstvom oz. tamkajšnjo podporno službo.

20180529 143626

 Dvodnevne konference v Kongresnem centru Brdo se udeležujejo številni predstavniki domačih in tudi tujih institucij, ki bodo danes in jutri razpravljali o možnostih za izboljšanje sistema varnosti in zdravja pri delu v policiji, o zdravstvenem stanju zaposlenih v policiji, absentizmu in vračanju na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti ter o vlogi vodstva pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v policiji.


Namen konference je prikazati različne sistemske ureditve evropskih policij kakor tudi vzpostavitev tesnejših medsebojnih stikov in medsebojna izmenjava izkušenj pri razvoju sistema varnosti in zdravja pri delu med slovensko policijo in ostalimi evropskimi policijami. Dolgoročna želja organizatorjev pa je tudi vzpostavitev oz. poenotenje enotne politike varnosti in zdravja pri delu za vse evropske policije.

IMG 9718

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je v uvodnem nagovoru udeležencem pojasnila, da se je zamisel o skupni vseevropski konferenci porodila oktobra lani, ko sta se predstavnika Policijske uprave Murska Sobota udeležila specializiranega seminarja s področja varnosti in zdravja pri delu na Češkem, ki ga je organizirala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu in je bil namenjen izmenjavi izkušenj na tem področju. Tako češko notranje ministrstvo kot PU Murska Sobota sta namreč prejela priznanji za svoja projekta.

Namestnica je poudarila, da se vodstvo slovenske policije že vrsto let zaveda pomena varnosti in zdravja svojih zaposlenih skozi celotno starostno obdobje ter v najširšem smislu skrbi za zaposlene, in sicer v delovnem kakor tudi v bivalnem okolju. "Tako smo pod sloganom naših psihologov in policistov zaupnikov (Moč je poiskati pomoč )že pred desetimi leti začeli s sistemskim nudenjem psihološke pomoči in podpore policistom ter njihovim bližnjim, organiziramo posvete na temo neprimerne rabe alkohola med policisti, ozaveščamo zaposlene o znakih, ki lahko kažejo na hudo bolezen, in o pomenu preventivnih pregledov, govorimo o preprečevanju samomorov; že nekaj let merimo organizacijsko klimo z namenom pridobitve pomembne povratne informacije naših zaposlenih o tem, kako prepoznavajo in ocenjujejo skrb za njihov razvoj; tudi Center za raziskovanje in socialne veščine je bil v policiji med drugim ustanovljen s tem namenom. Z veseljem in velikim pričakovanjem po boljši praksi sodelujemo pri različnih projektih, od katerih jih bo nekaj danes tudi predstavljenih. Zavedamo se namreč dejstva, da je organizacija uspešna in da uspeva, ko uspevajo njeni ljudje," je še dejala Bobnarjeva in zaključila z vprašanjem: "Smo zaposleni res največje bogastvo ali pa gre za izpeto frazo, ki jo slišimo na podobnih srečanjih? Ali se vračamo domov fizično in čustveno zdravi ali utrujeni in čustveno uničeni? Kaj lahko naredimo?"

IMG 9707

Več govorcev je predstavilo zanimive izkušnje svojih organizacij in primere dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Poleg nagrajenega projekta Policijske uprave Murska Sobota z naslovom Zdrava delovna mesta za vse generacije so bili udeležencem predstavljeni še podobni projekti, raziskave in dobre prakse na področju promocije zdravja iz češke, nizozemske, belgijske in poljske policije. Več o tem v programu konference 


Primer dobre prakse, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota, je zmagal na nacionalnem tekmovanju za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je potekalo pod okriljem posebne kampanje MDDSZ. Prejel pa je tudi evropsko pohvalo Zdravo delovno okolje 2016–2017, ki jo podeljuje Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Takšno pohvalo pa je istočasno prejel tudi primer dobre prakse, ki ga je nastal v okviru Podporne službe Ministrstva za notranje zadeve Republike Češke.

20180529 143534

Konferenca predstavlja nadaljevanje dveletne kampanje Zdrava delovna mesta za vse generacije, v okviru katere si je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prizadevalo opozoriti delodajalce in delavce ter širšo slovensko javnost, da je zagotavljanje bolj varnih in zdravju prijaznih delovnih mest za vse generacije nujen predpogoj, če naj bo podaljševanje delovnega življenja vzdržno. Slovenija se namreč sooča z demografskimi spremembami in stanje bo iz leta v leto slabše; zato zgolj podaljševanje upokojitvene dobe ne bo dalo želenih rezultatov.

"Na eni strani moramo torej zagotoviti varnost in zdravje pri delu za vse generacije delavcev, po drugi strani pa moramo ozaveščati delodajalce in delavce o stereotipih o starejših delavcih, ki povzročajo precejšnjo škodo v delovnih kolektivih. Zavedati se moramo, kako pomembno je, da skrbimo za zdravje delavcev tekom celotne delovne kariere ter spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje," so v vabilu na konferenco med drugim zapisali organizatorji.