Sorodne objave

 

V zadnjih dneh, po začetku sodnega procesa zoper predstavnike gradbenih podjetij, se je v medijih pojavilo več očitkov na račun delovanja policije pri preiskovanju kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. V policiji zavračamo vse očitke in poudarjamo, da gospodarsko kriminaliteto preiskujemo z zakonitimi postopki in da dokazov ne podtikamo. Storili bomo vse, da se zaščiti integriteta posameznih kriminalistov kot tudi kriminalistične policije.

Policijsko delo je bilo do sedaj preizkušeno v več postopkih na različnih stopnjah pred pravosodnimi organi, ki niso ugotovili nikakršnih nezakonitosti. Zaključena je bila sodna preiskava, vložena obtožnica in začele so se glavne obravnave.

V konkretnem primeru je policija izvajala prikrite preiskovalne ukrepe le na podlagi dovoljenj in odredb državnega tožilstva oz. sodišča, ki edino lahko dovoli take ukrepe. Do dovoljenja za izvajanje takih ukrepov ni moč priti le z enim dokumentom, ampak je za izpolnitev zakonskih pogojev potrebna obsežna vsebinska utemeljitev, ki je velikokrat podkrepljena z več (deset) dokumenti v prilogi.

Tako smo ravnali tudi v konkretnem primeru ter državnemu tožilstvu, ki je usmerjalo postopek, in sodišču sproti in transparentno predstavljali vse zbrane ugotovitve kriminalistične preiskave. Tudi mednarodno policijsko sodelovanje je potekalo na enega od možnih in običajnih načinov, saj si policije različnih držav, ki obravnavajo konkretni primer, izmenjujejo konkretne operativne informacije tudi neposredno.

Javno smo že povedali, da bomo vse podrobnosti pojasnili na sodišču, kamor ta razčiščevanja sodijo, kriminalisti pa bodo kljub vsem tem pritiskom nadaljevali s svojim delom na vseh področjih kriminalitete.

Na koncu naj še, glede na nekatere navedbe, da so take dokaze nemškim kolegom podtaknili kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada in da so v nadaljevanju nemški kolegi posredovali dokument nazaj v ta urad, opozorimo, da Nacionalni preiskovalni urad deluje od začetka leta 2010 in tako v omenjeni kriminalistični preiskavi ni mogel sodelovati.