Sorodne objave

 

Policisti po vsej Sloveniji danes, 3. novembra 2010, opravljajo hišne preiskave. Slovenska policija je namreč lani na podlagi obvestila luksemburških varnostnih organov sprožila kriminalistično preiskavo zaradi obstoja več primerov sumov storitve kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu Kazenskega zakonika RS (KZ-1). Gre za večmesečno mednarodno kriminalistično preiskavo, v kateri je slovenska policija sodelovala tudi s tujimi varnostnimi organi.

Okoli 70 kriminalistov in policistov danes, 3. novembra 2010, na podlagi odredb okrožnih sodišč opravlja 21 hišnih preiskav na območjih sedmih policijskih uprav (Ljubljana, Krško, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Slovenj Gradec).

Po opravljenih hišnih preiskavah bomo pregledali zaseženo računalniško opremo z namenom iskanja dokazov za utemeljevanje suma omenjenega kaznivega dejanja. Po kriminalistični preiskavi bo policija z ugotovljenimi dejstvi in dokazi seznanila pristojna državna tožilstva.

Preiskovanje teh kaznivih dejanj poteka tako s klasičnim zbiranjem obvestil kot uporabo računalniške tehnologije, s pomočjo katere se tovrstno gradivo sicer distribuira. Bistvo policijskega dela pri preiskovanju omenjenih kaznivih dejanj je: identifikacija storilcev spolne zlorabe otrok, identifikacija žrtev spolnih zlorab, identifikacija storilcev, ki razširjajo in posedujejo otroško pornografsko gradivo.


Zvočni posnetek izjave Draga Menegalije, predstavnika policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete (mp3) 

 

Tabela: Število obravnavanih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po odstavkih:

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. odstavek 176. člena KZ-1 12 17 15 7 8 9
2. odstavek 176. člena KZ-1 2 8 0 6 9 7
3. odstavek 176. člena KZ-1 0 11 6 19 39 32
Skupaj 14 36 21 32 56 48

 

176. člen KZ-1

Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva

(1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji pokaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

(2) Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo uporabi za pornografsko ali drugačno seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.

(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.