Sorodne objave

 

Državni sekretar Boštjan Šefic se je včeraj, 19. julija 2018, odzval na poročili Pravno-informacijskega centra in Amnesty International o delu slovenske policije pri postopkih z migranti. Kot je uvodoma izpostavil, MNZ in Policija izvajata vse tisto, kar je opredeljeno in kar od nas zahtevata tako nacionalna kot evropska zakonodaja ob doslednem spoštovanju človekovih pravic.

Poudaril je, da vse te aktivnosti slovenska policija ob velikem pritisku in bistveno povečanem številu ilegalnih prehodov na meji med Slovenijo in Hrvaško izvaja strokovno in zakonito: "Moramo upoštevati tudi dejstvo, da je zahtevnost dela na sami meji izjemno visoka, da so pogoji dela na meji zelo težki, zahtevni, da ta situacija, s katero se soočamo, s povečanimi migracijami, traja že skoraj tri leta in da je slovenska policija ključni in pravzaprav edini varuh naše državne meje, ki je hkrati zunanja schengenska meja, in zato ima Policija še toliko večjo odgovornost. S tem tudi zagotavljamo varnost prebivalk in prebivalcev Slovenije, državljank in državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji, in tudi prispevamo k varnosti Evropske unije."

Slovenska policija pri izvajanju svojih postopkov v celoti upošteva pravice tujcev, tudi pravico do mednarodne zaščite, saj so zakonitost dela in človekove pravice absolutno izhodišče in temelj dela slovenske policije. "V zadnjem mesecu in pol smo dobili nekaj konkretnih informacij, da bi bile nekaterim osebam kršene te pravice. Večinoma gre za splošne ugotovitve, bilo je nekaj konkretnih. Po trenutnih ugotovitvah, vse aktivnosti še niso končane, kaže, da nekatere osebe, ki se navajajo kot osebe, ki jim ni bil omogočen dostop do mednarodne zaščite, sploh niso bile v Sloveniji. Mi bomo seveda ugotovili vse okoliščine in na podlagi tega tudi vodili nadaljnje aktivnosti." Generalna policijska uprava pri izvajanju spremljanja stanja na terenu in nadzorih nad delom policistov do sedaj ni zaznala nepravilnosti, prav tako o teh ni bila obveščena z lokalne ali regionalne ravni.

Slovenska policija redno sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami, ki posredno in neposredno spremljajo njeno delo s tujci. Policijske postaje so deležne rednih nadzorov nad postopki s tujci oziroma dostopnosti do azilnega postopka s strani UNHCR. Zadnji obisk na policijskih enotah (Brnik, Koper, Ilirska Bistrica) je bil izveden 18. in 19. junija 2018, februarja letos pa tudi v Črnomlju in Metliki, pri čemer UNHCR posebnih priporočil ni podal.

Nikakor ne drži, da v Sloveniji ni mogoče zaprositi za mednarodno zaščito. To dokazujejo tudi podatki, tako je bilo v prvi polovici julija 159 prošenj za mednarodno zaščito. Tujca, ki poda namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, se namesti v sprejemne prostore azilnega doma, dokler se ne sprejme njegove prošnje. Ob namestitvi v sprejemne prostore azilnega doma se tujca seznani s pravicami in obveznostmi, vključno z informacijami o posledicah samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov v njem razumljivem jeziku.

Ugotavljamo, da še pred podajo prošnje za mednarodno zaščito veliko število tujcev samovoljno zapusti sprejemne prostore azilnega doma, zato tudi ne podajo prošnje. Osebe, ki se na ta način odpovejo nameri za podajo prošnje za mednarodno zaščito, se obravnavajo skladno z Zakonom o tujcih in se jih vrača skladno z veljavnimi sporazumi o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito. To dodatno nakazuje na zlorabo instituta mednarodne zaščite.

Obe poročili navajata težave s prevajanjem, zlasti v policijskem postopku. V MNZ se zavedamo tega problema, še posebej, ko govorimo o nekaterih specifičnih jezikih. Zato smo objavili več razpisov in pozivov, da bi se prijavili tisti, ki obvladajo te jezike (zadnji poziv je bil 10. maja letos). "Skratka, to je problem, mi se tega zavedamo in zato maksimalno sledimo v okviru naših možnosti zahtevanim standardom na tem področju," je dejal državni sekretar.

Več v sporočilu Ministrstva za notranje zadeve: Delo slovenske policije je strokovno in zakonito (19. 7. 2018)


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi