Sorodne objave

 

V Bohinju se je danes, 4. novembra 2010, zaključilo prvo srečanje direktorjev in drugih visokih predstavnikov kriminalističnih policij Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Bolgarije in Slovenije.

Udeleženci srečanja, ki ga je organizirala Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, so sprejeli več zaključkov za uspešnejši boj proti tihotapljenju kokaina, računalniški kriminaliteti in trgovini z ljudmi

Na področju boja proti tihotapljenju kokaina je bila sprejeta slovenska pobuda za podporo vzpostavitvi regijske koordinacije v okviru Pobude za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi (SECI center) z namenom pospeševanja izmenjave informacij med pristojnimi organi in vzpostavitve strateških in operativnih ad hoc sestankov za skupne operacije. Koordinacija je potrebna tudi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi. 

Direktorji so se strinjali, da so skupne preiskovalne skupine pravi odgovor za učinkovitejše ukrepanje v boju proti trgovini z ljudmi v regiji. Na letošnji regionalni ministrski konferenci o nezakonitih migracijah, organiziranem kriminalu, korupciji in terorizmu, ki je potekala oktobra na Brdu, so notranji ministri podprli projekt in potrdili interes pri sodelovanju. Sedaj je ključno, da se to začne izvajati tudi na strokovni ravni.

Pri preiskovanju računalniške kriminalitete in računalniški forenziki je bila potrjena potreba po vzpostavljanju primerljivih ali celo enakih metod, tehnik in postopkov za preiskovanje in po identifikaciji skupnih strateških prioritet sodelovanja. Še posebej so udeleženci podprli iniciativo  o vzpostavljanju t. i. živih laboratorijev (Cyber Crime Living Lab) za področje zatiranja računalniške kriminalitete , ki z multidisiplinarnim pristopom spodbuja in pospešuje razvoj in uporabo e-rešitev v regiji.

Tovrstna srečanja direktorjev kriminalističnih policij bodo postala tradicionalna, tudi z možnostjo udeležbe direktorjev kriminalističnih policij iz drugih držav.

Več informacij o obravnavanih temah v sporočilu za javnost: Direktorji kriminalističnih policij o krepitvi boja proti računalniški in organizirani kriminaliteti (3. 11. 2010)