Sorodne objave

 

Policija je v preteklih dneh z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil obravnavala primer, o katerem so bile objavljene fotografije na družbenih omrežjih. Danes zjutraj so kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave začeli z izvajanjem petih hišnih preiskav stanovanjskih objektov in vozil, na katerih so zasegli posamezne dokaze, ki potrjujejo sume kaznivih dejanj, med drugim tudi majice, podkape, navodila za ravnanje ob prihodu na kraj zborovanja, pištolo itd. Odvzeli so prostost in odredili pridržanje dvema osumljenima osebama.

IMG 0880

Več informacij sta na današnji novinarski konferenci podala (z leve) Robert Munda, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor, in mag. Boštjan Lindav, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.


Zvočni posnetek izjave mag. Boštjana Lindava (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Roberta Munde (mp3) 

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 


"Slovenska policija je v preteklih dneh z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil obravnavala primer, o katerem so bile objavljene fotografije na družbenih omrežjih. To v praksi pomeni, da moramo za pripravo in izvedbo posameznih preiskovalnih ukrepov izpolniti visoke zakonske pogoje, ki med drugim zahtevajo tudi določen čas. Razumemo pričakovanja javnosti glede na odmevnost izpostavljene zgodbe, po drugi strani pa pričakujemo tudi razumevanje, da je za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj treba izpolniti vse predpisane zakonske standarde. Objavljen posnetek sam po sebi ni zadosten pogoj, da bi lahko komurkoli odvzeli prostost ali pri njem opravili hišno preiskavo. Izhodiščni sum kaznivega dejanja je treba s klasičnimi operativnimi ukrepi nadgraditi, s čimer postane sum verjetnejši. Šele utemeljeni razlogi za sum so podlaga za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj zoper osumljene osebe, npr. izvedba hišne preiskave ali odvzem prostosti. Zaradi interesa nadaljnje preiskave je bilo tudi komuniciranje z javnostmi omejeno, saj nismo mogli pojasnjevati vrste in dinamike operativnih ukrepov," je pojasnil mag. Boštjan Lindav, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Policija je po objavi fotografij na družbenih omrežjih takoj pričela z izvajanjem ukrepov na podlagi zakona o kazenskem postopku v povezavi z razlogi za sum storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti:

  • javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po členu 297 KZ-1,
  • nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva po členu 307 KZ-1,
  • kazniva dejanja zoper javni red in mir,
  • kazniva dejanja zoper človečnost in
  • kazniva dejanja zoper suverenost RS in njeno demokratično ustavno ureditev.

O zadevi smo najprej seznanili Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, v nadaljevanju pa tudi Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je prevzelo usmerjanje predkazenskega postopka.

Kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave so v predkazenskem postopku izvajali intenzivne aktivnosti zbiranja obvestil in zavarovanja dokazov, ki so bile usmerjene v preverjanje okoliščin glede izvora in vrste orožja, javnega spodbujanja sovraštva in nasilja ter drugih morebitnih protipravnih ravnanj, predvsem tistih zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ureditev.

Preiskava je bila usmerjena zoper več oseb, za zagotavljanje dokazov v predkazenskem postopku pa smo izvajali pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj v skladu s pogoji oziroma določbami zakona o kazenskem postopku.

Z današnjimi preiskovalnimi dejanji se del predkazenskega postopka zaključuje, čaka pa nas še zbiranje obvestil in preverjanje zbranih podatkov.

Policija je v preteklosti razpolagala z določenimi informacijami v povezavi z določenimi posamezniki, a dosedanja preverjanja niso potrdila prepovedanih dejavnosti. Po tem, ko smo zaznali objavo konkretnih posnetkov, smo takoj pričeli z izvajanjem ukrepov na podlagi zakona o kazenskem postopku, prejeli pa smo tudi več prijav.

Policija ima tako v preventivnem smislu na voljo omejene ukrepe zbiranja, vrednotenja, obdelave, analiziranja in posredovanja podatkov o kriminalni aktivnosti posameznikov in kriminalnih združb, na podlagi katerih poteka načrtovanje policijske dejavnosti, usmerjene k odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ampak zgolj v primerih, ko gre za zbiranje informacij v povezavi s konkretnimi kaznivimi dejanji, saj tako zbiranje ni mogoče brez izpolnitve tega pogoja. V praksi to pomeni, da je izvajanje teh nalog velikokrat odvisno tudi od odgovornega ravnanja posameznikov, ki policiji prostovoljno posredujejo informacije, ravnanja različnih skupnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Pri tem gre za klasično zbiranje obvestil oz. pridobivanje podatkov, ki so pomembni za preiskovanje kriminalitete.

V Policiji smo ob spremembi policijske zakonodaje v 2015, prav zaradi podobnih primerov, predlagali uzakonitev kriminalistično obveščevalne dejavnosti in zbiranje informacij iz vseh dostopnih javnih virov, a zakonodajalec našim predlogom žal ni sledil. Slovenska zakonodaja tako za področje delovanja policije že vrsto let ne določa t. i. operativnega nadzora kot instrumenta za spremljanje in nadzor posameznikov.

Ne glede na objavljene provokativne izjave v medijih, tako ali drugače interesno obarvane populistične očitke na družbenih omrežjih, smo v policiji primer obravnavali strokovno in odgovorno, v skladu z usmeritvami mariborskega državnega tožilstva.

V policiji tudi ne razpolagamo s podatki o vpletenosti policistov v omenjen primer, vseeno pa poteka v zvezi s tem tudi notranjevarnostni postopek. V kolikor se bo v preiskavi, ki poteka, izkazalo, da so pri sumu kaznivih dejanj udeleženi tudi policisti, bomo v skladu z zakonodajo seznanili pristojni posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva. V takšnih primerih ob notranjevarnostnem ukrepu izvedemo tudi ustrezni delovnopravni ukrep.

V letošnjem letu tudi nismo bili obveščeni o drugih podobnih dogodkih in do sedaj v nobenem od prijavljenih primerov ni bilo potrjeno, da bi šlo za prepovedane dejavnosti, prepovedane oblike zbiranja ipd. Policija v tem trenutku zaradi podobnih zbiranj in dogodkov ne vodi drugih postopkov v smislu preverjanja sum vzbujajočih okoliščin.

Podrobnejše informacije o kriminalistični preiskavi je podal vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda: "Minuli vikend so mariborski kriminalisti zaznali aktivnosti, ki so nakazovale, da je v teku izvrševanje različnih kaznivih dejanj, tudi tistih, ki so uperjena zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev. Z nadaljnjim operativnim delom so bili zaznani razlogi za sum in nadalje utemeljeni razlogi za sum storitve in izvrševanja kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po členu 307/I KZ-1, ki ga je osumljena oseba iz Maribora, ki je organizirala ter tudi aktivno sodelovala v zborovanju pripadnikov oborožene skupine. Zborovanje je potekalo 1. septembra 2018, med 11. in 14. uro na travniku in v gozdu, v neposredni bližini stanovanjske hiše v naselju Janhova."

Zborovanje so pripadniki dokumentirali in za tem fotografske in video posnetke objavili na spletu, in sicer na odprtem računu (profilu) na družbenem omrežju Facebook. Iz objavljenih fotografij in video posnetkov, ki se nanašajo na zborovanje s 1. septembra 2018, je razvidno, da je imel eden izmed osumljencev v posesti orožje, in sicer avtomatsko jurišno puško model M70 s preklopnim kopitom (kalašnikovka). Tovrstno orožje spada po Zakonu o orožju v kategorijo A (vojaško orožje), katerega posest posameznikom ni dovoljena.

Z zbiranjem obvestil so bili prav tako zaznani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s prvim odstavkom 359. člena KZ-1, saj je osumljenec zato, da bi ogrozil varnost Republike Slovenije, pozival in ščuval k neposredni storitvi kaznivega dejanja z neposrednimi elementi nasilja, oboroženega upora iz prvega odstavka 355. člena KZ-1, torej k strmoglavljenju najvišjih predstavnikov Republike Slovenije, ko je:

  • organiziral oboroženo skupino, pri čemer je glede na cilje, ki jih je poskušal doseči, grožnja taka, da bi objektivno lahko pripeljala do nasilnega, brutalnega, strmoglavljenja vodstva države (samostojna in neodvisna pravna ureditev, neupoštevanje zakonitih državnih organov - streljanje na policiste),
  • pozival pripadnike skupine, da navedena grožnja predstavlja nujno izpolnitev cilja delovanja in
  • kot vodja omenjene skupine 1. septembra 2018 neposredno izvedel in s prikazom na javnem omrežju ščuval širšo javnost k nujnosti, upravičenosti in izvedbi ciljev omenjene skupine in s tem ločenosti štajerskega in drugih ozemelj kot samostojnega ozemlja izven Republike Slovenije.

Z zbiranjem obvestil so bili prav tako zaznani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s prvim odstavkom 359. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom istega zakonika (pomoč pri storitvi kaznivega dejanja), saj je drugo osumljeni, zato da bi ogrozil ustavno ureditev in varnost Republike Slovenije, pozival in ščuval k neposredni storitvi kaznivega dejanja z neposrednimi elementi nasilja, oboroženega upora iz prvega odstavka 355. člena KZ-1 v zvezi s  38. členom KZ-1, torej k strmoglavljenju najvišjih predstavnikov Republike Slovenije, ko je do 1. septembra 2018 novačil in aktivno pomagal prvo osumljenemu priskrbeti najmanj štiri člane, pripadnike omenjene skupine, ki jih je kontaktiral preko komunikacijskih sredstev, jih novačil, prepričeval, usmerjal ter pripeljal na naslov postroja in mu tako pomagal omogočiti neposredno izvedbo zborovanja oborožene skupine. S prikazom na javnem omrežju je bistveno pripomogel, da je prišlo do ščuvanja širše javnosti k nujnosti, upravičenosti in izvedbi ciljev omenjene skupine in s tem ločenosti štajerskega in drugih ozemelj kot samostojnega ozemlja izven Republike Slovenije.

Drugoosumljeni je novačil in pomagal prvoosumljenemu tako, da je udeležencem, ki jih je predhodno pridobil, podal natančne usmeritve, ustna in pisna navodila o načinu oblačenja (vojaške ali črne hlače) in izbiri obutve, zgodovinski pomembnosti samega dogodka, ter jih seznanil, da bodo na kraju prejeli majice in podkape.

Z zbiranjem obvestil so bili prav tako zaznani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po čl. 186/I KZ, ki ga je osumljen tretje osumljeni.

Danes zjutraj so kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave začeli z izvajanjem petih hišnih preiskav stanovanjskih objektov in vozil. Na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku so odvzeli prostost in odredili pridržanje dvema osumljenima osebama. Operativne aktivnosti izvaja 40 kriminalistov. Na hišnih preiskavah so kriminalisti zasegli posamezne dokaze, ki potrjujejo sume kaznivih dejanj, med drugim tudi majice, podkape, navodila za ravnanje ob prihodu na kraj zborovanja, pištolo, za katero še ugotavljajo izvor, in okoli pol kilograma prepovedane droge (konoplja).

V preiskavi navedenih kaznivih dejanj so kriminalisti ugotovili, da je bil določen del oseb, ki so bile 1. septembra 2018 prisotne na zborovanju na območju Apač, s strani organizatorjev zaveden, zato pozivamo vse osebe, ki bi karkoli vedele o tem dogodku, naj se javijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 12 00.

Za kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s prvim odstavkom 359. člena KZ-1 je zagrožena kazen zapora do 5 let, za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva po členu 307/I KZ-1 kazen zapora od šest mesecev do 5 let, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po čl. 186/I KZ pa od 1 do 10 let zapora.