Sorodne objave

 

Francoski forenzični laboratorij v Lyonu je med 27. in 30. avgustom 2018 organiziral osmo Evropsko akademijo forenzičnih znanosti (EAFS).

V petih dneh so našteli več kot 850 udeležencev, zvrstilo se je 12 plenarnih zasedanj in več kot 130 predavanj na 14 vzporednih zasedanjih.

20180829 094726

Akademije so se iz slovenske policije udeležili štirje predstavniki, in sicer dr. Dorijan Keržan iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki se je poleg akademije udeležil tudi sestanka Upravnega odbora ENFSI, Željka Bogovac iz Oddelka za biološke preiskave NFL, ki je med drugim sodelovala še na treh delavnicah, Mojca Janežič iz Oddelka za kemijske preiskave, ki je poleg predavanj nabirala izkušnje še na dveh delavnicah, ter Robert Praček iz Uprave kriminalistične policije GPU, ki se je najprej udeležil letnega srečanja delovne skupine za kraj ogleda kaznivega dejanja ENFSI (Scene of Crime Working Group), kasneje pa še predavanj in plenarnih zasedanj.

20180830 135746

Letošnja EAFS se je poleg na povsem znanstvene prispevke osredotočila zlasti na interpretacijo rezultatov forenzičnih preiskav, zagotavljanje kakovosti ter upravljanje dela v forenzičnih procesih. Zelo pomembno je bilo tudi plenarno zasedanje o terorističnih napadih, ki so se v zadnjih nekaj letih zvrstili v Evropi, ter forenzičnih izzivih, ki jih takšne tragedije terjajo od preiskovalcev.

Na kongresu so se predstavili še številni proizvajalci laboratorijske opreme, zlasti s področja preiskav DNK ter kemijskih preiskav, nekaj proizvajalcev pa je predstavilo tudi specifično forenzično opremo za laboratorijsko in ogledno delo.

20180829 123757