V okviru 4. memoriala Leva Miličinskega, mednarodnega strokovnega srečanja, ki bo potekalo med 18. in 19. novembrom 2010 v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, bosta na delavnici z naslovom Kako poročati o samomoru v instituciji sodelovala tudi predstavnika slovenske policije. Predstavila bosta vlogo policije v povezavi s  samomori.

Vodja Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije mag. Srečko F. Krope in vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte v Sektorju za splošno kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Darko Delakorda bosta sodelujoče seznanila z zakonskimi določili, ki policijo pooblaščajo, da se vključuje v preiskovanje samomorov. Med drugim se policistke in policisti pri tem srečujejo tudi z občutljivo in zahtevno nalogo seznanjanja svojcev o samomoru njihovih bližnjih.

Izpostavila bosta, kako poteka usposabljanje policistov v okviru socialnih veščin, spregovorila pa tudi o lastni ranljivosti, s katero se soočijo policisti, ko oseba v postopku z njimi stori samomor ali ko pripadnik policije stori samomor.

V vseh izpostavljenih situacijah se policija srečuje z mediji in njihovim poročanjem. Postavljena je v situacijo, da tehta med pravico do obveščenosti in pravico do zasebnosti, saj se tudi pri obravnavanju samomorov postavlja vprašanje, do katere meje ima javnost pravico biti seznanjena.

Srečanje organizirajo Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovensko združenje za preprečevanje samomora.

Dogodek združuje vse, ki se ukvarjajo s problemom samomorilnosti, njene pojavnosti in predvsem preprečevanjem oz. zmanjševanjem njenih posledic. Tokratno srečanje je namenjeno vlogi medijev.