Sorodne objave

 

Štirje slovenski policisti, Ivo Usar iz PU Maribor, Zdravko Slavec in David Ukaj iz PU Koper ter Domen Rožič iz PU Kranj, ki od 6. februarja 2006 opravljajo svoje delo v evropski policijski misiji (EUPM 2) v Bosni in Hercegovini, so na slovesnosti v Domu policije v Sarajevu 22. septembra 2006 prejeli odlikovanja Sveta evropske unije.

Odlikovani so bili zaradi izpolnjevanja nalog in dosežkov s področja varnostne in obrambne politike Evropske unije v BiH.

Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki javnega življenja in mednarodne skupnosti v BiH, med njimi veleposlanica Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Nataša Vodušek.

Slovensko policijo sta kot gosta predstavljala pomočnik direktorja Urada uniformirane policije, Rafael Viltužnik in vodja sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije UUP Branko Zlobko. Med svojim obiskom sta se podrobneje seznanila z delom slovenskih policistov in prisluhnila njihovim ugotovitvam. Ti nimajo večjih težav v delovnem in bivalnem okolju, zahvalili pa so se za vso logistično in drugo pomoč, ki jim jo zagotavljajo posamezniki in službe slovenske policije.

Pred slovesnostjo sta se predstavnika slovenske policije na sedežu EUPM 2 v Sarajevu sestala z namestnikom vodje misije, Arijem Sarjanenom. Seznanila sta se z oceno dela slovenskih policistov, s težavami in programi dela ter kadrovsko problematiko misije. Gospod Sarjanen je zelo pohvalil delo slovenskih policistov in poudaril njihovo strokovnost. Misija si želi nadaljnjega sodelovanja z njimi, saj slovenski policisti pri vseh uživajo visoko stopnjo zaupanja.

Po slovesnosti v Domu policije sta se predstavnika slovenske policije sestala z vodjem misije EUPM 2 v BiH, brigadnim generalom Vincenzom Coppolo, ki je tudi izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem slovenskih policistov v misiji.

bih Usar1

Od leve proti desni: Ari Sarjanen, Branko Zlobko, Rafael Viltužnik, Ivo Usar

bih Usar2

Od leve proti desni: Zdravko Slavec, David Ukaj, Branko Zlobko, Rafael Viltužnik, Ivo Usar, Domen Rožič

bih Usar3

Od leve proti desni: Zdravko Slavec, Branko Zlobko, Nataša Vodušek, Vincenzo Coppola, Rafael Viltužnik, Ivo Usar

 

Pripravil: Ivo Usar