Sorodne objave

 

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je danes, 24. novembra 2010, v imenu Republike Slovenije v Bukarešti podpisala Protokol o privilegijih in imunitetah Centra Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (SELEC-a).

P1010147

Poleg namestnice generalnega direktorja policije so se podpisa protokola v Bukarešti udeležili še nacionalni koordinator iz notranjega ministrstva Samo Drobež, predstavnik slovenskega zunanjega ministrstva v skupnem odboru za sodelovanje s SECI centrom Mitja Močnik in skupni policijsko-carinski uradnik za zvezo v centru SECI Martin Nedelko. 

P1010166 1

Protokol o privilegiji in imunitetah nadgrajuje lani podpisano konvencijo SELEC in omogoča preiskovalnim organom držav članic, da zagotavijo večjo varnosti osebam, žrtvam organizirane čezmejne kriminalitete.

P1010152

Regionalni center za boj proti čezmejnemu kriminalu v Jugovzhodni Evropi (Southeast European Cooperative Initiative - SECI) je bil ustanovljen leta 1999. Predstavniki držav članic SECI centra so 9. decembra 2009 podpisali konvencijo SELEC, ki bo začela veljati po ratifikaciji v posameznih parlamentih. Slovenija je konvencijo ratificirala 15. julija 2010, podpis protokola pa je izvedbeni del konvencije SELEC.

Konvencija SELEC pomeni nadgradnjo že obstoječega pravnega okvira za operativno sodelovanje med SECI centrom in državami podpisnicami.

* * *


SECI je mednarodna organizacija s sedežem v Bukarešti v Romuniji, ki združuje 13 držav članic - poleg Slovenije še Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Grčijo, Madžarsko, Makedonijo, Moldavijo, Črno goro, Romunijo, Srbijo in Turčijo. SELEC omogoča hitrejšo izmenjavo informacij med organi odkrivanja in pregona iz različnih držav glede čezmejne kriminalitete, koordinira regionalne operacije in združuje zmogljivosti vseh 13 držav članic pri odkrivanju organiziranega kriminala.

SECI deluje na področju boja proti drogam, trgovine z ljudmi, ukradenih vozil, tihotapljenja in carinskih utaj, finančnih in računalniških kaznivih dejanj, terorizma, varstva kontejnerskih transportov ter okoljskih kaznivih dejanj. Poleg tega organizacija pripravlja analize na specifičnih področjih organiziranega kriminala in organizira usposabljanja za predstavnike organov odkrivanja in pregona držav članic.

Sodelovanje med Slovenijo in SECI centrom je zelo dobro, izmenjava informacij pa redna.