Sorodne objave

 

V Policijski akademiji smo danes, 6. decembra 2010, slovesno odprli kriminalistični tečaj za novozaposlene preiskovalce Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). V treh mesecih jih bodo najbolj izkušeni in usposobljeni delavci policije in strokovnjaki iz zunanjih institucij pripravili za samostojno, strokovno in zakonito preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

udelezenci

Tečaja se udeležuje 23 udeležencev, in sicer poleg 16 novozaposlenih preiskovalcev NPU tudi sedem gospodarskih kriminalistov, ki so se zaposlili v petih policijskih upravah. Večina udeležencev ima univerzitetno izobrazbo in že večletne delovne izkušnje na različnih področjih, kot so davki, carina, bančništvo, revizijske hiše, različne agencije. Med udeleženci je več kot polovica oz. kar 13 žensk.


Dvanajsttedenski tečaj je razdeljen na teoretični del, ki bo potekal v Policijski akademiji v Tacnu, in praktični del, ko se bodo udeleženci usposabljali v policijskem vadbenem centru v Gotenici. Svoje usposabljanje bodo zaključili 26. februarja 2011.

TatjanaBobnar

Udeležence in udeleženke je uvodoma nagovorila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.


Tečaj, ki ga organizirata in vodita Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija, je po njenih besedah "nekaj posebnega", saj je prilagojen specifičnim potrebam preiskovanja gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih zahtevnih oblik kriminalitete. Dejala je, da "prvič v zgodovini slovenske kriminalistične policije hkrati sprejemamo v naše vrste toliko strokovnjakinj in strokovnjakov s tako različnih delovnih področij, kar je za nas velika pridobitev, saj potrebujemo strokoven kader".

"V veselje mi je poudariti, da so bili prav z ustanovitvijo Nacionalnega preiskovalnega urada narejeni pomembni premiki na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja najtežjih oblik gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih oblik kriminalitete. Da je bila odločitev pravilna, kažejo tudi odmevni zadnji primeri," je dejala mag. Bobnarjeva in udeležence pozvala k nenehnemu izobraževanju in usposabljanju, ki sta zaradi kompleksne narave policijskega dela nujna. Obdobje, ki je pred vami, bo zagotovo naporno. A bogat repertoar odličnih predavateljev in strokovnjakov vam bo pomagal, da boste iz tega potegnili najboljše. Vaše uspešno delo bo vsekakor vplivalo na zaupanje ljudi v policijo. To posledično pomeni tudi boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo. Prav zaupanje in sodelovanje občanov pa sta za uspešno preiskavo kaznivih dejanj nemalokrat ključna," je svoj nagovor sklenila namestnica generalnega direktorja policije.

furlan koros renko

Udeležence tečaja so pozdravili tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Harij Furlan, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Slavko Koroš in pomočnik direktorja Policijske akademije Zdenko Renko ter jim zaželeli veliko uspeha pri nabiranju novega znanja in izkušenj.

skupinska

 Ob udeležencih na skupinski fotografiji so tudi namestnica generalnega direktorja mag. Tatjana Bobnar, direktor NPU Harij Furlan, njegov pomočnik Robert Črepinko, pomočnik direktorja UKP Slavko Koroš, pomočnik direktorja PA Zdenko Renko in vodja usposabljanja mag. Evgen Česnik.


Gre za strokovno zelo zahtevno in obsežno obliko usposabljanja, saj teoretični del tečaja obsega 11 predmetov (Kriminologija, Kazensko-materialno pravo, Kazensko-procesno pravo, Kriminalistika in sodna medicina, Forenzične preiskave in kriminalistično-tehnična ter ogledna opravila, Preiskovalna psihologija, Človekove pravice in policijska pooblastila, Samoobramba s praktičnim postopkom ter osnove ravnanja z orožjem, Gospodarska kriminaliteta, Organizirana kriminaliteta, Kriminalističnoobveščevalna dejavnost in kriminalistična informatika) in traja 340 pedagoških ur. Pri vsakem predmetu morajo udeleženci v skladu s programom na koncu opraviti še pisni ali ustni izpit.

Praktični del kriminalističnega tečaja pa se začne po teoretičnem in traja neprekinjeno šest dni na terenu v Gotenici. Udeleženci bodo pridobljena znanja preizkusili v dejanskih okoliščinah kriminalističnega dela. Izvajalci programa so posebej usposobljeni in izurjeni inštruktorji kriminalistične policije, sodelovali pa bodo tudi strokovnjaki iz drugih služb policije (Specialne enote, vodniki službenih psov policije itd.). S praktičnim usposabljanjem bodo udeleženci pridobili praktična znanja in spretnosti za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete.


Nacionalni preiskovalni urad je z delom začel 1. februarja 2010. Več o tem v sporočilu za javnost na spletni strani policije.