Sorodne objave

 

S 25. novembrom, mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, se je začela 16-dnevna akcija, ki je del svetovne kampanje za človekove pravice žensk in se zaključi 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic.

V boju proti nasilju nad ženskami je nujno medresorsko sodelovanje

V času mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami glasneje spregovorimo o nasilju, pa vendar mora biti odkrivanje in preprečevanje nasilja vsakodnevna naloga institucij, ki imamo pristojnosti in z zakoni določene naloge.

Policija vstopi v krog nasilja in ga prekine, običajno skupaj s strokovnimi delavci centrov za socialno delo. Z izvedbo ukrepov zoper povzročitelja nasilja ta iz družine tudi izstopi. Vendar se delo z družino na tej točki ne sme ustaviti. Ves čas si moramo prizadevati za spremembe zakonodaje in postopke za učinkovitejšo zaščito žrtev. Nadaljevati moramo s konstantnim izobraževanjem delavcev v policiji, ki se kakor koli pri svojem delu srečujejo z nasiljem nad šibkejšimi.

Potrebno je ozaveščanje mladih

Nasilje je problem družbe. Menimo, da smo najbolj uspešni, če se povezujemo z ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in v družini. Tako aktivno sodelujemo v več projektih, ki potekajo pod okriljem nevladnih organizacij, s centri za socialno delo, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in šolami. Delo z mladimi je pomembno, saj bomo lahko le tako spreminjali odnos do nasilja in s tem vplivali na generacije, ki jim bo že v odraščajoči dobi pa tudi kasneje, nasilje tuje.

slisite prijavite nasiljePokličite 113 in prijavite nasilje, le tako ga lahko ustavimo!

V Sloveniji smo s spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini vpeljali ničelno toleranco do nasilja, vendar pa brez prijave ob zaznanem kaznivem dejanju ne moremo zaščititi žrtve, zato vse pozivamo, da ne ostajate neme priče nasilja, temveč nasilje prijavite, saj lahko le tako ustavimo nasilneža.

Žrtve so pogosto ujete v krog nasilja

Pogosto se srečujemo z vprašanji, zakaj žrtev preprosto ne odide, še več, ali ji morda celo ustreza živeti v takšnem odnosu. Ampak kaj doživlja žrtev v nasilnem odnosu?

Da bi to razumeli, je treba vedeti, da je žrtev običajno ujeta v krog nasilja, v katerem pogosto živi leta in leta. Krog nasilja se začne s t. i. dvigovanjem napetosti, ko nasilnež postane jezen in začne obtoževati žrtev za vse mogoče težave. Ob tem žrtev poskuša zmanjšati napetost, tako da začne vnaprej predvideti razpoloženje nasilneža in ga poskuša ne vznemirjati. Nadaljuje se s t. i. eksplozijo nasilja, ko se jeza nasilne osebe spremeni v bes in postane nasilen do žrtve. To je navadno faza, ko mora posredovati policija. Krog se zaključi s t. i. fazo medenih tednov, ko nasilnež obžaluje svoje dejanje in postane do žrtve ljubeč in prijazen, obljublja ji, da se bo spremenil.

Če ne pride do prekinitve nasilja, se krog zavrti v čedalje pogostejših intervalih in žrtev ne vidi izhoda iz njega. Ob vsem tem pa nasilnež vseskozi omejuje žrtev, zmanjšuje njen socialni krog ter jo poskuša čim bolj izolirati in nadzirati.

Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji

Projekt Odklikni

Nasilje v družini - kazniva dejanja in prekrški - statistični podatki policije