Sorodne objave

 

Predstavniki policije, carine, inšpektorata za notranje zadeve in tržnega inšpektorata smo danes, 7. decembra 2010, opozorili na negativne posledice nezakonite, nepravilne ali malomarne uporabe pirotehničnih sredstev. Zlasti pokanje petard je izjemno moteče. Poskrbimo, da bo prehod v novo leto prijeten in varen!

Kljub načrtnim aktivnostim policije in drugih državnih organov se namreč pri uporabi pirotehničnih izdelkov, predvsem petard, vsako leto telesno poškoduje nekaj ljudi. Policisti obravnavamo tudi različna kazniva dejanja zaradi povzročene škode na stvareh.

Na današnji novinarski konferenci smo zato predstavili naše aktivnosti in prizadevanja, da bi bilo med božično-novoletnimi prazniki čim manj kršitev in telesnih poškodb zaradi neprevidne, nepremišljene in objestne uporabe pirotehničnih izdelkov. Tako smo poleg preventivnih aktivnosti policisti, cariniki, inšpektorji inšpektorata za notranje zadeve in tržnega inšpektorata že pred prazniki začeli s poostrenimi nadzori nad prodajo, nedovoljeno uporabo in uvozom pirotehnike.

skupna

 Sodelovali so Janez Vidovič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, dr. Viktor Strauch iz Inšpektorata RS za notranje zadeve, mag. Darko Gradišnik iz Tržnega inšpektorata RS in David Piščanec iz Carinske uprave RS.

JanezVidovic

 Zvočni posnetek izjave Janeza Vidoviča (mp3) 


Janez Vidovič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi je spomnil na to, da je sprememba zakonodaje že leta 2008 povsem prepovedala nakup, posest in uporabo pirotehničnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Če pa gre za ognjemetne izdelke kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je njihova prodaja dovoljena, vendar le od 19. do 31. decembra, medtem ko je njihova uporaba dovoljena od 26. decembra do 2. januarja, vendar nikakor v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Predstavil je še druge omejitve, ki veljajo za uporabo pirotehničnih izdelkov, in opozoril, da uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju s temi omejitvami pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, in da ob tem policisti izdelek zasežejo, tudi če ni storilčeva last.

"Posebej velja opozoriti, da uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti," je k varni in uvidevni uporabi pirotehničnih izdelkov še pozval Vidovič.


Več informacij in statističnih podatkov policije v gradivu:

Nadzor nad uporabo pirotehničnih izdelkov in preventivne aktivnosti policistov 

Ukrepi policije 

Poškodbe v obdobju od leta 2004 do leta 2009 

ViktorStrauch

Zvočni posnetek izjave dr. Viktorja Straucha iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (mp3) 

 Nadzor nad posestjo, prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov pri gospodarskih subjektih

DavidPiscanec

Zvočni posnetek izjave Davida Piščanca iz Carinske uprave RS (mp3) 

Nadzor nad uvozom, izvozom in tranzitom pirotehničnih izdelkov 

DarkoGradisnikZvočni posnetek izjave mag. Darka Gradišnika iz Tržnega inšpektorata RS (mp3) 

Nadzor nad prodajo pirotehnike na črno 


Policisti svetujemo:

Plakat2010

V okviru že dobro sprejetega in prepoznavnega projekta Bodi zvezda, ne meči petard smo skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja RS in Ministrstvom za šolstvo v policiji tudi letos pripravili različne preventivne aktivnosti in plakat