Sorodne objave

 

V preteklih dneh so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s policisti in kriminalisti več policijskih uprav opravili vrsto preiskovalnih aktivnosti s ciljem utemeljevanja sumov storitve kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po 175. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1.

IMG 8357

NPU je od septembra 2017 na podlagi usmerjanja Specializiranega državnega tožilstva RS vodil zelo zahtevno kriminalistično preiskavo, v kateri so bili uporabljeni tako klasični kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi. Z dolgotrajno preiskavo so preiskovalci uspeli potrditi, da gre za hudodelsko združbo z najmanj 14 identificiranimi člani, ki sta jo vodila slovenska državljana, 50- in 35-letna osumljenca, oba z območja Maribora. V hudodelski združbi so bile vloge točno določene in tudi hierarhično razporejene.

Hudodelska združba je organizirala izkoriščanje prostitucije pod pretvezo izvajanja gospodarske dejavnosti posebej za to ustanovljene gospodarske družbe. Na območju Nove Gorice so v ta namen obnovili in uredili prostore, ki so jih sicer oglaševali kot savna klub, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin, dejansko pa so v teh prostorih prikrito izkoriščali prostitucijo.

V prostore so lahko prosto, s plačilom vstopnine v znesku od 60 do 85 evrov, vstopali moški. Osebe ženskega spola, žrtve, pa so lahko vstopale le, če so nudile spolne usluge, za kar so morale predhodno preko spletne strani opraviti rezervacijo. Na ta način so osumljenci ves čas nadzorovali število oseb, ki so morale nuditi spolne usluge, prav tako pa so te osebe morale plačati vstopnino v znesku 70 evrov. V prostoru se je prostitucija izvrševala pod nadzorom in po pravilih, ki so jih postavili osumljenci. Osumljenci so tudi določili cene spolnih uslug, ki so za vse veljale enako. Če se teh pravil žrtve niso držale, so jim prepovedali nadaljnji vstop v prostore. S takimi pravili so osumljenci nad žrtvami vzpostavili odnos popolne podrejenosti in poslušnosti, na prostitucijo pa so dekleta pristala zaradi svoje ekonomske situacije, saj so v tem videle edino možno rešitev za preživljanje, zaradi česar so bile v podrejenem in odvisnem položaju.

Preiskovalci NPU so ugotovili, da so osumljenci izkoriščali prostitucijo od avgusta leta 2014, tj. od otvoritve prostorov dalje, in da je spolne usluge v teh prostorih nudilo preko 300 oseb. Gospodarska družba s sedežem v Mariboru je na ta način pridobila najmanj 14 milijonov evrov premoženjske koristi.

Z zbranimi obvestili in dokazi so preiskovalci pridobili sodne odredbe, da se pri osumljencih zaradi suma storitve omenjenih kaznivih dejanj opravijo osebne in hišne preiskave. Na podlagi sodnih odredb so na območju policijskih uprav Nova Gorica in Maribor opravili skupaj 42 preiskav, od tega 5 osebnih preiskav, 10 preiskav osebnih vozil, 10 preiskav zasebnih prostorov in 17 preiskav poslovnih prostorov različnih gospodarskih subjektov, kjer so iskali dokaze o kaznivih dejanjih. V operativnih aktivnostih je sodelovalo 59 preiskovalcev NPU in 85 kriminalistov in policistov s policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Nova Gorica in Koper.

Pri izvedbi odrejenih osebnih in hišnih preiskav je bila odvzeta prostost 8 osumljencem, v policijskem pridržanju je ostalo 6 osumljencev. Omenjene osumljence bodo danes s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve 11 kaznivih dejanj, in sicer zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1, trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. člena KZ-1.

Kriminalistična preiskava je bila zelo zahtevna. Osumljenci so bili namreč zelo dobro organizirani in zelo dosledni pri skrivanju izkoriščanja prostitucije. Veliko truda in denarja so vložili v prikazovanje, da gre za izvajanje zakonite gospodarske dejavnosti, zato je bilo zbiranje dokazov zelo oteženo. Poleg tega pa gre za primer, ko je bila pridobljena velika premoženjska korist in je bilo treba v preiskavi analizirati celoten bančni promet gospodarske družbe od leta 2014, ki je obsegal izjemno veliko število denarnih transakcij.

IMG 8369

Zvočni posnetek izjave Davida Antoloviča (mp3) 

Spolni delavci lahko policiji kadarkoli prijavijo izkoriščanje ali prisilno prostitucijo, ne da bi sebe spravili v kazenski postopek.

V policiji ugotavljamo, da se na področju prostitucije in identifikacije morebitnih žrtev trgovine z ljudmi v povezavi z izkoriščanjem prostitucije nadaljuje trend iz preteklih let. Storilci navedenega kaznivega dejanja zaradi izkoriščanja prostitucije in drugih oblik prevzemajo in nastanjujejo domnevne žrtve oziroma kako drugače razpolagajo z njimi, pri čemer zlorabljajo pravni okvir pridobivanja delovnih dovoljenj.

Z zlorabo odvisnega in podrejenega položaja domnevnih žrtev ter njihove ranljivosti dosežejo žrtvino podreditev in vdajanje v prostitucijo. Storilci sicer žrtev ne prisiljujejo v prostitucijo z uporabo fizične sile in z omejevanjem gibanja, temveč za njihov nadzor uporabljajo prefinjene metode ekonomskega prisiljevanja oziroma spravljanja v finančno odvisnost (finančno kaznovanje za nespoštovanje hišnega reda in pravil na delovnem mestu, fiktivna minimalna plača, vračilo dolga, ki je nastal s pridobitvijo delovnega dovoljenja in prihodom v Slovenijo ipd.).

Ugotavljamo še, da se žrtve trgovine z ljudmi v policijskih postopkih, v katerih sodelujejo tudi strokovno usposobljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju boja zoper trgovino z ljudmi, ne prepoznavajo kot žrtve trgovine z ljudmi. Ocenjujemo, da so razlogi predvsem v izkoriščanju njihove ranljivosti, saj izhajajo iz revnih socialnih in gospodarskih okolij, prebivanje v Sloveniji z opisanim načinom preživljanja (ekonomsko prisiljevanje v izvajanje prostitucije in spolno izkoriščanje), pa jim omogoča preživetje. Oškodovanke z večjim delom tako zasluženega denarja vzdržujejo sorodnike v izvorni državi. Tako prepoznane žrtve v predkazenskem in kazenskem postopku le redko sodelujejo.

V Sloveniji se pomoč žrtvam trgovanja z ljudmi zagotavlja z izvajanjem programov:

  • Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev,
  • Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - varen prostor,
  • (Re)integracija in
  • PATS (prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovanja z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu pri sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito).

Izvedba omenjenih programov je financirana s sredstvi iz proračuna Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

V policiji ocenjujemo, da sedanja ureditev izvajalcev prostitucije ne kriminalizira, preganja pa vse, ki se želijo z njihovim delom okoristiti. Izvajalci prostitucije lahko prijavijo različne oblike kaznivih ravnanj uperjene zoper njih, ne da bi s tem inkriminirali tudi sebe. Omenjena zakonska ureditev omogoča Policiji obravnavo področja prostitucije v smislu odkrivanja kaznivih dejanj v povezavi s prisilno prostitucijo oziroma njenega izkoriščanja ter zagotavljanja varnosti, javnega reda in miru.

IMG 8380

Zvočni posnetek izjave Damijana Roškariča (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3) 

 Statistični podatki o številu kaznivih dejanj, oškodovancev in osumljencev za kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije za leti 2017 in 2018:

stat podatki