Sorodne objave

 

Vas zanima delo v policiji?

Zainteresirane kandidate za policiste vabimo k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program Policist. Interesenti naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 18. marca 2019, in sicer tako, kot je navedeno v razpisu.

Kandidati morajo izpolnjevati vse formalne pogoje, poleg tega pa morajo biti tudi zdravi, dobro telesno pripravljeni ter vzdržljivi za fizične napore. Če ste iz pravega testa, ne oklevajte, prijavite se!

Razpis, razpisni pogoji in obrazci za prijavo

postani policist naslovnica

Pomembno za dijake zadnjega letnika in vse druge, ki še niso končali šole in pridobili vozniškega izpita!

Kandidati, ki do konca razpisnega roka ne bodo izpolnili pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe ali vozniškega izpita, imajo možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno, in sicer:

  • pogoj zahtevane izobrazbe (V. stopnja) morajo izpolniti najkasneje do 11. julija 2019
  • pogoj vozniškega dovoljenja B-kategorije morajo izpolniti najkasneje do 31. maja 2020.

Iz vloge kandidata mora biti jasno razvidno, kateri pogoj izpolnjuje in kateri pogoj bo izpolnil do navedenega roka.

Kandidate bomo najprej varnostno preverili in preizkusili

Tiste kandidate, ki izpolnjujete vse pogoje, bomo uvrstili v izbirni postopek, znotraj katerega boste morali opraviti:

Informativni dan v Policijski akademiji vabiloKandidati med dveletnim izobraževanjem na Višji policijski šoli prejemajo tudi plačo

Na podlagi doseženih rezultatov bomo sprejeli odločitev, katerim kandidatom bomo ponudili zaposlitev. Z izbranimi kandidati bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli. Ta pogodba je za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa - od 1. oktobra 2019. Sklene se tudi pogodba o izobraževanju.

Med izobraževanjem vam bomo zagotavljali pripravniško plačo, brezplačno prehrano in bivanje.

Po uspešno zaključenem izobraževanju pa bomo s kandidati predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kontakt za dodatna vprašanja

Za dodatne informacije o razpisu lahko vsak delovni dan med 10. in 12. uro pokličete na Urad za organizacijo in kadre:

  • Uršo Kirn Pečnik (telefonska št. 01 428 43 04)
  • Sabino Bernjak (telefonska št. 01 428 50 17)
  • Natašo Stušek (telefonska št. 01 428 40 68)

Povezane vsebine

Pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste

Izbirni postopek

Študij na Višji policijski šoli po programu Policist

Zaposlovanje in šolanje v policiji