Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in predsednik dobrodelnega društva Modra družina Gregor Zalokar sta danes, 5. februarja 2019, podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju.

Policija sodeluje z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, katerih dejavnost je med drugim pomembna za izpopolnjevanje in usposabljanje policistov ter promocijo poklica policista. Poslanstvo tega društva je lajšanje ter reševanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst ter ožjih družinskih članov.

Način sodelovanja sta obe strani opredelili s sporazumom, in sicer bosta sodelovali pri organizaciji, podpori in promociji društva ter tako tudi posredno promovirali poklic policista ter stanovsko pripadnost.

Podpisu sta prisostvovala Marjan Teršek, tajnik društva, in Tomaž Pečjak, vodja Službe generalnega direktorja policije.

IMG 5290

Povezane vsebine

Dobrodelno društvo Modra družina