Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar ter glavni inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve mag. Mitja Perko so v sredo, 20. februarja 2019, skupaj s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije Borisom Štefanecem podpisali sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije.

Skupna želja vseh je nadaljevanje dobrega sodelovanja ter usklajeno in učinkovito delovanje pri preprečevanju in zatiranju korupcije.

Zato sporazum med drugim določa tudi medsebojno obveščanje, nudenje strokovne pomoči, redna polletna srečanja in kontaktne osebe v vseh štirih inštitucijah.

Podpisu so prisostvovali državna sekretarka na notranjem ministrstvu mag. Melita Šinkovec, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Nina Gregori in direktor Uprave kriminalistične policije mag. Boštjan Lindav ter namestnik direktorja Komisije za preprečevanje korupcije dr. Igor Lamberger.

Foto: SOJ MNZ