Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je v petek, 15. februarja 2019, skupaj s predsednikom Gasilske zveze Slovenije (GZS (prostovoljni gasilci)) Jankom Cerkvenikom in predsednikom Skupnosti gasilsko-reševalnih zavodov Slovenije (SGRZS (poklicni gasilci)) Tomažem Kučičem podpisala aneks k sporazumu o sodelovanju.

Gre za Dodatek št. 1 k Sporazumu o sodelovanju med Policijo, GZS in SGRZS. Sam sporazum o sodelovanju je bil sklenjen 5. 2. 2015, veljati pa je začel 15. 2. 2015, z rokom veljavnosti štirih let. Ker bi v letošnjem letu sporazumu potekla veljavnost, je bil pripravljen aneks k sporazumu, s katerim je veljavnost sporazuma podaljšana za nedoločen čas. Vse tri pogodbene partnerice pa lahko v skladu z 8. členom sporazuma, brez navedbe razlogov, sporazum odpovedo.

Ob podpisu so vsi trije predstojniki poudarili resnično dobro sodelovanje med policisti in gasilci, za kar se bomo zavzemali tudi v prihodnje, tako na državni kot na regionalni in lokalni ravni.

Podpisu dodatka k sporazumu so v prostorih Gasilske brigade Ljubljana prisostvovali tudi direktor Uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc in Rajko Likozar Šimunkovič iz iste uprave, pri gasilcih pa še poveljnik GZS Franci Petek in sekretar SGRZS Robert Okorn.

Foto: GZS