Sorodne objave

 

Vodje nacionalnih enot za boj proti terorizmu so kot pobudniki t. i. iniciative na področju policijskega sodelovanja v boju zoper terorizem danes, 28. januarja 2011, podpisali deklaracijo, ki formalno ustanavlja njihovo medsebojno sodelovanje na ravni strokovnjakov na področju protiterorizma.

12Predstavniki nacionalnih enot organov odkrivanja in pregona, odgovornih za boj proti terorizmu, iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Avstrije, Srbije in Slovenije


Iniciativa CTI (Counter-Terrorist Initiative) in ideja o formalni potrditvi medsebojnega sodelovanja nacionalnih organov držav Slovenije, Avstrije in držav Zahodnega Balkana na področju protiterorizma izhajata iz t. i. procesa Brdo. Ministrsko konferenco na področju boja proti organizirani kriminaliteti, nezakonitim migracijam, terorizmu in korupciji v Jugovzhodni Evropi je oktobra 2010 Ministrstvo za notranje zadeve RS na Brdu pri Kranju gostilo že desetič. 

Cilj deklaracije je tudi krepitev izmenjave dobrih praks in izkušenj, osnovanih na mednarodnih standardih policijskega sodelovanja, medsebojnem zaupanju in strokovnih poznanstvih.

3