Sorodne objave

 

Vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave Dušan Florjančič in vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Jože Senica sta danes, 28. januarja 2011, predstavila uspešno kriminalistično preiskavo korupcijskega kaznivega dejanja uradne osebe.

DusanFlorjancic

Dušan Florjančič, vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Zvočni posnetek izjave Dušana Florjančiča (mp3) 


V zadnjem času obravnavani primeri s področja korupcije predstavljajo nov dokaz, da nikjer ni imunosti proti korupcijskim deliktom, tudi v pravosodnem sistemu ne. Omenjeni primer je bil za policijo pomemben tudi zato, ker je bil začetek preiskovanja kaznivega dejanja drugačen, predvsem pa poučen z vidika, kako se pravzaprav številne državne institucije odzivajo na konkretne prijave o korupcijskih dejanjih.

V konkretnem primeru je bila prijava korupcijskega ravnanja preko elektronske pošte posredovana na več kot 20 različnih naslovov, med drugim tudi na naslove več državnih organov, vendar pa so se nanjo odzvali le redki. Takšna odzivnost na korupcijske delikte, ne glede na to, ali gre za ulično, administrativno ali sistemsko korupcijo, daje signal, da se družba v celoti ne zaveda nevarnosti, da gre za družbi nevarne pojave, ki zaradi svoje specifike grobo ogrožajo temelje pravne države in slabijo zaupanje v sistem in institucije pravne države.

Učinkovito odkrivanje in pregon korupcije je namreč sistemski problem, ki se ga morajo zavedati predvsem vsi državni organi in institucije. Le s takšnim zavedanjem, hitrim odzivom in skupnim delom vseh bo mogoče taka ravnanja zajeziti na minimalen možen nivo. V policiji se še posebej zavedamo dejstva, da je zaupanje v pravne institucije države odvisno od prispevka vseh organov, vključenih v zagotavljanje varnosti, saj je iluzorno pričakovanje politike in javnosti, da bo zgolj policija z represivnimi ukrepi odpravila vse anomalije sistema oziroma njihove posledice.

Pričakovanja javnosti po učinkovitem pregonu gospodarskega kriminala in korupcije so zaradi zaostrenih gospodarskih razmer v državi zelo velika. Policija bo ne glede na to, da je sedanje obdobje na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete in korupcije eno izmed najzahtevnejših obdobij, ki ga zaznamujejo velik pripad zadev, nadpovprečne obremenitve in številne kompleksne preiskave, storila vse, da bo s strokovnim, profesionalnim, predvsem pa zakonitim delom državljanom Slovenije zagotavljala čim višji nivo varnosti tudi na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete in korupcije.

Statistični podatki  

JozeSenica

Jože Senica, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje

Zvočni posnetek izjave Jožeta Senice (mp3) 


Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na GPU zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja korupcije. Predkazenski postopek glede suma storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine po členu 261 KZ-1 je usmerjala Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS, s katero je potekalo zelo dobro in profesionalno sodelovanje.

Preiskava suma storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine se je začela lani decembra, takoj po podani prijavi naznanitelja. Iz vsebine kazenske ovadbe je izhajalo, da je uradna oseba, zaposlena na Okrožnem sodišču v Celju, s posredovanjem dveh oseb za določena dejanja, povezana z opravljanjem svoje funkcije, prejela gotovino v višini 9.000 evrov in da je za ista dejanja zahtevala še denar v višini 50.000 evrov.

Na podlagi Zakona o kazenskem postopku so bili v nadaljevanju uvedeni prikriti preiskovalni ukrepi, s katerimi so bili pridobljeni dokazi o izvršitvi kaznivega dejanja. Pri tem je bil potrjen sum, da je uradna oseba skupaj z dvema posrednikoma v letu 2009 dejansko prejela 9.000 evrov, vsi skupaj pa so nadalje zahtevali še 50.000 evrov. Med preiskavo je bil izveden ukrep navideznega dajanja podkupnine, kjer je bilo osumljencem izročeno 18.000 evrov navidezne podkupnine. Osumljeni so si v nadaljevanju podkupnino razdelili, le ta pa je bila kasneje tudi najdena. Osumljena uradna oseba je svoj del podkupnine položila na bančni račun ene izmed bank na območju PU Celje.

26. januarja 2011 je bila trem osumljencem odvzeta prostost, na podlagi odredbe sodišča je bilo opravljenih šest hišnih preiskav pri osumljenih doma, v gospodarskih družbah in prostorih sodišča v Celju. Na hišnih preiskavah so bili najdeni materialni dokazi, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku, kot so računalniški podatki, listine, mobilni telefoni, prav tako pa je bil zasežen del izročene domnevne kupnine (11.000 evrov). Po opravljenih hišnih preiskavah so bili osumljenci zaslišani in včeraj zvečer s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, v dosedanji pa je potekala tudi izmenjava podatkov v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja s Hrvaško.