Ministrstvo za notranje zadeve objavlja namero za prodajo 70 m2 velikega zemljišča v Radljah ob Dravi, po metodi neposredne pogodbe. Rok za oddajo ponudb je 26. marec 2019.

Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 737/8, k.o. 804 Radlje ob Dravi v izmeri 70 m2. Nepremičnina je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče, Enota urejanja prostora EUP RA 40, IP – Območja proizvodnih dejavnosti.

Ponudbena cena za nepremičnino ne sme biti nižja od 2.450 evrov. V ceno ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin.

Vse informacije o objavljeni nameri, vključno z obrazci, najdete na spletni strani notranjega ministrstva, v rubriki Ravnanje s stvarnim premoženjem, podrubriki Namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo prodaje dobite pri: