Ob 8. marcu, mednarodnem prazniku žensk, Policijska akademija in Posvetovalno telo za integracijo načela enakosti spolov v MNZ z organoma v sestavi organizirata predavanje z naslovom Katerega spola je policija?

Dan žensk po vsem svetu obeležujejo že več kot sto let. Preživel je različna obdobja, revolucije, vojne, preobrate gospodarskih in političnih sistemov ter ves ta čas ohranil svoj zagon in pozitivni naboj. Preživetje takšnega praznika v spreminjajoči se družbi je trden dokaz, da se ohranja pomembno zavedanje - biti ženska je zahtevna in odgovorna vloga in naloga, ki ima v vsaki družbi in kulturi ključno mesto.

Zato je čas, da se tega zavemo tudi ženske same. Zgolj zahtevanje enake obravnave in enakega vrednotenja obeh spolov ni dovolj. Enakost spolov moramo tudi zaživeti, verjeti vanjo in se samozavestno postaviti za svoje odločitve v vseh - zasebnih ali poklicnih - situacijah.

Kako živeti svojo moč, a obenem ne dovoliti, da se poruši ravnovesje med ženskim in moškim svetom, ki prav s svojo raznolikostjo bogatita življenje obojih? To in podobna vprašanja so še kako aktualna v našem vsakdanjiku, bodisi zasebnem, bodisi poklicnem. Aktualna pa so tudi v policiji, ki še vedno velja za tradicionalno moško domeno, čeprav vanjo vstopa čedalje več žensk.

Odgovore na mnoga od teh vprašanj in dilem bomo poiskali na predavanju dr. Aleksandra Zadela, strokovnjaka s področja medosebnih odnosov in razumevanja spola. Predavanje bo ta petek, 8. marca 2019, ob 9.30 v telovadnici Policijske akademije.

Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!