Sorodne objave

 

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in generalni državni tožilec RS Drago Šketa sta podpisala Sporazum o izmenjavi podatkov med Policijo in državnim tožilstvom, ki opredeljuje elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov iz informacijskih sistemov obeh institucij. S sporazumom se bo olajšal način posredovanja podatkov in dokumentov iz evidence kaznivih dejanj, ki jo vodi Policija, in podatkov in dokumentov o zavrženju kazenskih ovadb, ki jih vodi državno tožilstvo.

Mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije, je ob podpisu izpostavila, da bo sklenjen sporazum omogočil hitrejšo in boljšo informiranost obeh institucij, kar bo zagotovo povečalo učinkovitost našega skupnega dela v predkazenskih postopkih. »V Policiji si bomo prizadevali še naprej krepiti sodelovanje med institucijami, ki imamo odgovorno vlogo v predkazenskih postopkih, zato vzpostavitev izmenjave podatkov odpira možnosti za še boljše skupno delo v prihodnje«, je povedala.

»Sporazum o izmenjavi podatkov med Policijo in Vrhovnim državnim tožilstvom je pomemben prvi korak k elektronskemu spisu; zaenkrat policija na tožilstvo v elektronski obliki pošilja ovadbe, v prihodnje pa se bo izmenjava razširila na celotne spise, kar bo precej olajšalo delo javnih uslužbencev na tožilstvu,« je povedal generalni državni tožilec Drago Šketa.

Podpis sporazuma med institucijama je še ena stopnica več pri krepitvi učinkovitega sodelovanja Policije in državnega tožilstva pri pregonu vseh oblik kriminala in zagotavljanju visoke stopnje varnosti. Sodelovanje med obema institucijama je že sedaj izredno dobro, so pa takšna srečanja pomembna tudi za dvig strokovnosti dela in poenotenje praks pri preiskovanju kaznivih dejanj.