Sorodne objave

 

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je kot gostiteljica vodila srečanje vodstev policij v okviru predsedovanja Slovenije državam članicam Salzburškega foruma, ki je letos potekal od 26. do 27. marca v Sloveniji, v Hotelu Brdo, Kranj. Dvodnevnega srečanja so se udeležile delegacije policij iz držav članic Salzburškega foruma, in sicer iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške.

 20190327 00924852

Poudarek tokratnega srečanja policijskih šefov držav članic Salzburškega foruma je bil na krepitvi policijskega dela v skupnosti z namenom izboljšanja varnosti državljanov in spodbujanja njihovega vključevanja v zagotavljanje skupne varnosti. Članice so si izmenjale primere dobrih praks kot tudi praks, ki se niso izkazale za uspešne. Cilj izmenjave je bil, da bi našli ustrezen način in soglasje za vpeljavo uspešnih praks in izkušenj s tega področja na evropski ravni.

 nagovor ministra

Udeležence srečanja je v tem duhu nagovoril tudi notranji minister Boštjan Poklukar: "Med predsedovanjem forumu je Slovenija med svoje prioritete poleg zaščite prič in okoljske kriminalitete v povezavi s čezmejnim prevozom odpadkov uvrstila tudi koncept policijskega dela v skupnosti. Delu policije na tem področju pripisujem izreden pomen. Zato sem zadovoljen, da boste prav danes razpravljali o tem in hkrati predstavili svoje izkušnje in znanja, ki ste jih pridobili v svojih lokalnih skupnostih. Skupna razprava na srečanju vam namreč daje priložnost, da lahko skozi celoto praks in izkušenj skupaj oblikujete prve začetke tako imenovanega skupnega evropskega konsenza glede razumevanja policijskega dela v skupnosti v Evropi."

Razvoj enotnega koncepta oziroma t. i. evropskega pristopa policijskega dela v skupnosti naj bi temeljil na temeljnih človekovih in državljanskih pravicah ter vseboval šest temeljnih stebrov policijskega dela v skupnosti: 1) odgovornost, 2) sodelovanje, 3) gradnja zaupanja, 4) upoštevanje lokalnih potreb, 5) komunikacija/izmenjava informacij in 6) preprečevanje kriminala.

Udeleženci so se strinjali, da je za učinkovito delo in zagotavljanje skupne varnosti izjemno pomembno sodelovanje in zaupanje med državami članicami, nevladnimi organizacijami in širšo skupnostjo. Diskusija je pokazala, da so pristopi posameznih držav članic k ustvarjanju policijskega dela v skupnosti različni, prilagojeni specifikam posameznega okolja, zaradi česar so se izkazali za uspešne.

 
 mobilna policijska postaja

Veliko pozornosti je pritegnila mobilna policijska postaja, ki jo slovenski policisti pri svojem delu uporabljamo od leta 2012.

Vodstva policij držav članic Salzburškega foruma se sicer redno sestajajo; zadnje tako srečanje je bilo na Slovaškem v začetku decembra 2018. Salzburški forum je bil na pobudo Avstrije ustanovljen leta 2001, predvsem za lajšanje težav pri vključevanju avstrijskih sosed z izjemo Poljske (Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije), takratnih držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo, evropski prostor svobode, pravičnosti in varnosti. Salzburški forum je poimenovan po avstrijskem kraju, kjer so se ministri za notranje zadeve omenjenih držav julija 2001 prvič sestali in podpisali Salzburško deklaracijo. Leta 2005 se je krogu držav Salzburškega foruma pridružila Romunija, maja 2006 Bolgarija, 2012 pa Hrvaška.Foto: Tamino Petelinšek/STA