Potem ko se je 18. marca iztekel rok za prijave na razpis, s katerimi iščemo nove policiste, smo v teh dneh začeli z izbirnimi postopki. Danes, 16. aprila, smo preverjali fizično pripravljenost kandidatov. Preizkus telesnih zmogljivosti predstavlja namreč prvo sito pri izboru najprimernejših kandidatov, hkrati s pisnim delom psihološkega testiranja.

V maju sledijo še selekcijski intervjuji in zdravniški pregledi. Kdor bo vse teste uspešno prestal, se bo septembra vrnil na podpis pogodbe o zaposlitvi, 1. oktobra pa začel z izobraževanjem na Višji policijski šoli.

Objavljamo podrobnejšo časovnico.

Predviden terminski načrt selekcijskih postopkov za vpis v Višjo policijsko šolo

16.–19. april 2019   Preizkus telesnih zmogljivosti in pisni del psihološkega testiranja
od 13. maja 2019 dalje   Selekcijski intervjuji
od 21. maja 2019 dalje   Zdravniški pregledi
do 23. avgusta 2019   Obveščanje kandidatov o izboru
11. in 12. septembra 2019   Podpisovanje pogodb o zaposlitvi, osnovno usposabljanje za tajne podatke in pomerjanje uniform 
 1. oktobra 2019   Začetek delovnega razmerja in izobraževanja 

 

 preizkus telesnih zmogljivosti poligon1 tacen

Kdor se je prijavil na zadnji razpis za policiste, je danes takole tekel na tacenskem stadionu. V okviru Cooperjevega testa je moral v čim krajšem času preteči 2.400 metrov.

Preizkus telesnih zmogljivosti je pomemben del izbirnih postopkov, s katerimi ugotavljamo, kateri kandidati ustrezajo pogojem za vstop v policijo. Policist mora biti namreč v dobri fizični pripravljenost, da se zna in zmore obraniti oziroma odvrniti napad nase ali na koga drugega. Zato ta preizkus obsega še skok v daljino z mesta, tek na 60 m, premagovanje ovir nazaj in zgibe.

Povezane vsebine

Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste

Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji