Sorodne objave

 

Patrulja Specializirane enote za nadzor prometa je 17. aprila 2019 na območju PU Novo mesto ustavila hudega kršitelja cestnoprometnih predpisov. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola in je z vijugasto vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Kljub številnim opozorilom policistov in preventivnim akcijam je prisotnost alkohola v prometu še vedno previsoka. Glavna vzroka prometnih nesreč, ki jih povročijo vinjeni vozniki, sta prevelika hitrost in napačna smer vožnje.

Alkohol zmanjšuje psihofizične sposobnosti voznika

Spodnji video posnetek nazorno prikaže negativen vpliv alkohola na psihofizične sposobnosti voznika. Voznik je imel v litru izdihanega zraka kar 0,75 miligramov alkohola (1,56 g/kg). Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitev določa globo v višini najmanj 1.200 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izdali so mu še plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu, v višini 120 evrov.

Slika video

Poskrbite za mirne in varne prvomajske praznike tako, da ne sedete vinjeni za volan, ampak poiščete nadomestni prevoz pri sorodniku, prijatelju ali taxi službi, lahko pa uporabite tudi javni prevoz. Pred odhodom na dopust ne pozabite tudi na varovanje svojega doma. Več informacij glede varnosti med prvomajskimi prazniki preberite na tej povezavi.

Preverite, kaj pomeni 1,0 gram alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka

 • Bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.
 • Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.
 • Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da vozite praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so vaše reakcije prepozne in večinoma napačne in da na določene nevarnosti sploh ne reagirate več. Posledice so naleti.
 • Reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.
 • Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.

Več kot 20 odstotkov voznikov, ki povzročijo smrtno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola 

V zadnjih letih se je delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo vinjeni vozniki, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

Graf1

Nepravilna smer vožnje in neprilagojena hitrost kot glavna vzroka nesreč

Najpogostješa vzroka prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, sta nepravilna stran oz. smer vožnje in neprilagojena hitrost. Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.

Graf4

Kršitve, povezane z alkoholom, upadajo

V zadnjih 10 letih opažamo, da kršitve, povezane z alkoholom, upadajo. Leta 2009 smo zabeležili kar 21.656 kršitev, leta 2018 pa 12.300. Trend se sicer izboljšuje, vendar je cestnoprometnih prekrškov in nesreč, ki jim botruje alkohol, še vedno preveč.

Graf2

Stopnja alkoholiziranost pada, a je še vedno previsoka

V zadnjih 10 letih beležimo sicer rahel upad povprečne stopnje alkoholiziranosti voznikov v prometnih nesrečah, vendar je stanje kljub temu zaskrbljujoče, saj več kot 1 g alkohola na kilogram krvi, poveča možnost udeležbe v prometni nesreči v primerjavi s treznim voznikom za kar 25-krat.

Graf3

Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola

Prisotnost alkohola v izdihanem zraku pokažejo indikatorji alkohola. Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradni list RS, št.109/2010 z dne 30. 12. 2010) so:

 • globa za vožnjo pod vplivom alkohola od 300 do 1.200 evrov,
 • vozniku se poleg globe izreče od 4 do 18 kazenskih točk (višina globe in število kazenskih točk sta odvisna od stopnje alkoholiziranosti),
 • prepoved vožnje motornega vozila,
 • začasen odvzem vozniškega dovoljenja,
 • pridržanje voznika od najmanj 6 do največ 12 ur, razen:
  • če se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo ali
  • če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik dejansko biva, in če voznik to dejstvo verjetno izkaže, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja namenjen in da ne bo nadaljeval z vožnjo.

Vozniku, ki ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, se poleg globe 1.200 evrov izreče tudi 18 kazenskih točk, sledi pridržanje voznika, odvzem vozniškega dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrolnim zdravstvenim pregledom in udeležbo na ustreznem rehabilitacijskem programu (edukacijske, psihosocialne delavnice ali zdravljenje). Enaka sankcija velja tudi za voznike, ki na zahtevo policista odklonijo preizkus ali strokovni pregled ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.

Podatki zadnjih 10 let kažejo, da je alkohol še vedno prepogosto prisoten med slovenskimi vozniki, ter da je število izrečenih sankcij v povezavi z alkoholom še vedno previsoko.

Tabela1