Sorodne objave

 

Včeraj, 9. maja 2019, je potekalo srečanje med predstavniki slovenske policije in francoske žandarmerije, specializirane enote za boj zoper ekološko kriminaliteto in javno zdravje OCLAESP (angl. Central Office against Environmental and Public Health Crime).

Pogovori so potekali na temo učinkovitega mednarodnega boja zoper ekološko kriminaliteto in strateškega sodelovanja med policijama obeh držav.

Slovensko policijo sta na srečanju predstavljala Allen Lorbek iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Benjamin Franca iz Sektorja za splošno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije GPU. Franosko delegacijo pa so predstavljali brigadir general Jacques Diacono, njegov namestnik podpolkovnik Christian Tournié in francoski policijski ataše Alexandre Jeaunaux.

IMG 6567

Srečanja so se na slovenski strani udeležili tudi predstavniki drugih resorjev. Iz Ministrstva za okolje in prostor so bili prisotni trije predstavniki: glavna inšpektorica Dragica Hržica, Bojan Počkar iz Inšpektorata RS za okolje in prostor in Bernarda Podlipnik. Iz Ministrstva za finance, Finančne uprave, pa sta se srečanja udeležila David Piščanec in Tomaž Suša.

IMG 6563

Na srečanju so si udeleženci izmenjali svoje izkušnje in pristope pri reševanju ekološke kriminalitete ter predstavili operativno problematiko, s katero se soočajo v svojih državah. V naši regiji je predvsem aktualna problematika nezakonitih pošiljk odpadkov, požari v podjetjih z odpadki in deponijah in nezakonito odlaganje odpadkov v naravo.

Francoska stran je poudarila, da je sodelovanje med državama trenutno šele na strateški ravni in da je Slovenija znotraj Evropske unije v boju zoper ekološko kriminaliteto zelo pomembna država, ker leži na pomembnem geostrateškem stičišču, med balkanskimi državami ter Italijo in Avstrijo. Obe, Slovenija in Francija, bosta v prihodnosti predsedovali Svetu Evropske unije, zato je smiselno, da razvijemo tudi skupne operativne prijeme za reševanje okoljske problematike na evropski ravni. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se bodo predstavniki slovenske policije udeležili več izobraževanj na temo preiskovanja ekološke kriminalitete v Franciji. Hkrati je francoska stran izrazila zadovoljstvo, da slovenska policija sodeluje s francosko pri prijavi na razpis za črpanje evropskih sredstev iz sklada za notranjo varnost, na temo boja zoper organizirano ekološko kriminaliteto.

IMG 6573

Po delovnem sestanku je francosko delegacijo sprejel tudi direktor uprave kriminalistične policije mag. Boštjan Lindav.

IMG 6580