Sorodne objave

 

V zvezi z današnjimi navedbami nevladnikov iz civilnodružbene iniciative Info Kolpa smo se danes, 17. maja 2019, odzvali z izjavo za javnost. Peter Skerbiš, vodja Oddelka za upravljanje meja v Sektorju mejne policije na Generalni policijski upravi, je očitke zavrnil kot neresnične in pavšalne ter poudaril, da slovenska policija zakonito obravnava migrante, ki nezakonito prestopijo našo državno mejo.

20190517 140321 izrez

Zvočni posnetek izjave Petra Skerbiša

Kot povzemajo mediji, so nevladniki v okviru iniciative Info Kolpa na današnji novinarski konferenci ponovno izpostavljali domnevne nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v policijskih postopkih z nedovoljenimi migranti. Na tovrstne pavšalne in neosnovane očitke smo v preteklosti že večkrat odgovarjali kot tudi pojasnili, da smo sleherni konkretni primer, ki nam je bil predstavljen, natančno preverili. Doslej se nobeden od njih ni potrdil v smeri izrečenih očitkov. Generalna policijska uprava pri izvajanju nadzorov nad delom policistov ni zaznala nepravilnosti (odvzem denarnih sredstev, poškodovanje tuje lastnine, izvajanje nasilja idr.), izkazalo pa se je, da nekateri tujci niso znali najbolje opredeliti datuma obravnave, nekateri tudi ne, s strani katere policije so bili deležni domnevnega nasilja ali nepravilnosti.

Policija je bila v povezavi z izpostavljenimi očitki večkrat nadzirana s strani zunanjih institucij in nevladnih organizacij. Nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo, posredno in neposredno spremljajo naše delo s tujci. Spremljanje postopkov (monitoring) je izvedel Urad visokega komisarja ZN za begunce za srednjo Evropo (UNHCR), s katerim ima policija sklenjen dogovor. UNHCR je v letu 2018 izvedel spremljanje postopkov na osmih policijskih postajah. Pri tem so ugotovili, da so postopki slovenskih policistov z migranti v skladu z mednarodnimi standardi, kljub temu pa so izpostavili določene elemente, kjer se stanje lahko še izboljša, čemur smo v čim večji meri sledili. V okviru izvajanja in implementacije evropskih direktiv ima Policija s Slovensko karitas podpisano pogodbo o spremljanju postopkov vračanja tujcev, s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij pa pogodbo o pravnem svetovanju tujcem v postopku vračanja ter z Mednarodno organizacijo migracij sporazum o sodelovanju pri prostovoljnem vračanju.

Tudi predstavniki Varuha človekovih pravic so lani izvedli več obiskov policijskih postaj, kjer so preverjali navedbe določenih nevladnih organizacij in novinarjev o domnevnem kršenju pravic migrantov glede možnosti dostopa do postopkov mednarodne zaščite. Policija je pri izvedbah obiskov Varuha ves čas konstruktivno sodelovala, sproti nudila vso zahtevano dokumentacijo in odgovarjala na dodatne zahteve glede konkretnih primerov. Obiski Varuha so bili večinoma izvedeni poleti 2018, njegovo poročilo pa ne navaja, da bi bile pri tem ugotovljene nepravilnosti delovanja policije, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje.

Slovenska policija v celoti spoštuje človekove pravice, ki temeljijo na mednarodnih konvencijah ter evropski in nacionalni zakonodaji. To vključuje tudi pravico do mednarodne zaščite, kar nedvomno izkazujejo podatki o podanih namerah za vlogo za mednarodno zaščito, ki jih je sprejela policija. Od skupne številke državljanov tretjih držav, ki so v letu 2019 (do12. maja) nedovoljeno vstopili v Slovenijo (3.364 osebe), jih je 1.452 v policijskih postopkih izrazilo namero za podajo vloge za mednarodno zaščito. Te osebe so bile predane pristojnim azilnim organom v nadaljnji postopek. Na današnji dan imamo v Sloveniji 362 prosilcev za mednarodno zaščito ter 74 oseb, ki čakajo na vložitev vloge. To je podatek, ki govori sam zase. Podatki pritrjujejo tezi, da ilegalni migranti zlorabljajo institut mednarodne zaščite, saj po oddani nameri ne ostanejo v Sloveniji.

Slovenija kljub povečanemu številu nedovoljenih prehodov na meji s Hrvaško izvaja svoje naloge strokovno in zakonito. Slovenska policija pri svojem delu v celoti upošteva pravice tujcev kot tudi pravico tujca do mednarodne zaščite. Vsi tujci so deležni individualne obravnave, vračanje poteka na za to določenih mejnih prehodih.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami