Sorodne objave

 

Ob 20. maju, svetovnem dnevu čebel, smo predstavniki slovenske policije in notranjega ministrstva obiskali münchenske policiste ter jim izročili prav posebno darilo. Predali smo jim miniaturni slovenski čebelnjak in tri medovite rastline, ki odslikavajo mediteransko-hribovsko naravo Slovenije: žajbelj, dobro misel in hermeliko.

Naši kolegi v glavnem mestu nemške zvezne dežele Bavarske namreč na osmih policijskih objektih gojijo čebele, za katere v svojem prostem času skrbijo tamkajšnji policisti, čebelarski navdušenci.

 Image 1

Panj s slovenskimi čebelami je svoj novi dom našel na strehi ene od policijskih enot v Münchnu (Polizeiinspektion 11).

Pri predaji miniaturnega slovenskega čebelnjaka s klasičnim dvodelnim AŽ panjem (v njem je deset satnic s čebelami) in medovitih rastlin smo sodelovali predstavnik slovenske policije v stalni mešani slovensko-bavarski komisiji Vladimir Pocek (sicer vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije na Generalni policijski upravi), generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ mag. Lado Bradač, sopredsedujoči stalne mešane komisije Marko Vrevc, generalna konzulka na Generalnem konzulatu RS v Münchnu Dragica Urtelj ter sodelavca na münchenskem konzulatu Jana Prislan in Matej Leskovar.

Našo donacijo so prevzeli: namestnik vodje münchenske policije (Polizeipräsidium München) Norbert Radmacher, glavni policijski komisar in idejni vodja gojenja čebel na policijskih objektih dr. Jürgen Brandl, sopredsedujoči stalne mešane slovensko-bavarske komisije na bavarski strani Klaus Ulrich, predstavnik bavarske policije v stalni mešani komisiji Stefan Roß in Jochen Geißer, namestnik vodje Polizeiinspektion 11, ki je slovenske čebele prejela v oskrbo.

Image 2

Münchenska policija od leta 2015 goji čebele na osmih lokacijah; zanje v prostem času skrbijo policisti, čebelarski navdušenci. Lani so prejeli nagrado Organizacije združenih narodov za trajnostno usmerjen projekt.

Dr. Brandl, idejni vodja gojenja čebel na policijskih objektih, nam je projekt podrobneje predstavil. Dejal je, da so zanj uspeli navdušiti veliko ljudi, da so s tem prispevali tudi k večji ozaveščenosti o naravi in da je že zaznati določene spremembe v njihovem ravnanju. Poudaril je, da projekt dviguje ugled bavarske policije in da so ga že začeli posnemati tudi v drugih nemških mestih (Berlin, Traunstein, Bayreuth, Fürth, Münster ..). Med, ki ga proizvedejo, uporabljajo delno za protokolarna darila, delno pa ga prodajo in izkupiček dajo v dobrodelne namene. Ne glede na svoj projekt, ki ga izvajajo že nekaj let, pa so kolegi na Bavarskem šele ob našem obisku postali pozorni na svetovni dan čebel in na vlogo Slovenije pri njegovi razglasitvi.

Ob tej priložnosti smo oboji izpostavili tudi odlično medsebojno sodelovanje, ki se odraža tudi v delu stalne mešane komisije.

Foto: Polizei München