Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 36. skupino policistov. Med 29. majem in 28. junijem 2019 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

IMG 7531

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Janez Centrih iz Policijske postaje Mozirje (Policijska uprava Celje), Boris Josipović iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije (Generalna policijska uprava), Primož Herlah iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije (Generalna policijska uprava), Silvo Lasbaher iz PP Ljutomer (Policijska uprava Murska Sobota), Boris Krajnc iz Policijske postaje Ljubljana Center (Policijska uprava Ljubljana) in David Ukaj iz Policijske postaje Kozina (Policijska uprava Koper).

Pred odhodom v Makedonijo jih je sprejel namestnik generalne direktorice policije Tomaž Pečjak, ki je policistom zaželel uspešno, predvsem pa varno delo. Delovnemu srečanju sta prisostvovala še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije.

IMG 7517

Predhodna skupina se je že vrnila domov, zato je o tamkajšnjih razmerah in preteklem delu poročal vodja te skupine Bojan Šumah iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije (Generalna policijska uprava), ki je predstavil zadnje izkušnje in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij na tem območju.

IMG 7526

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Star Dorjan. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

IMG 7534

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami