Objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v uporabo za prodajo blaga in predmetov za osebno rabo tujcem, ki so nastanjeni v Centru za tujce Postojna. Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe pošljejo do 22. julija 2019 na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Poslovni prostor v izmeri 12,7 m2 je v pritličju stavbe na naslovu Veliki otok 44z, Postojna.

Oddajamo ga v uporabo za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in predmetov za osebno rabo tujcem, ki so nastanjeni v Centru za tujce Postojna, in sicer najmanj trikrat tedensko, po predhodnem dogovoru o obratovalnem času. Poslovni prostor se oddaja v uporabo za določen čas, za obdobje dveh let s trimesečnim odpovednim rokom. Ponudbena uporabnina za poslovni prostor ne sme biti nižja od 5 evrov brez DDV. V uporabnino so všteti obratovalni stroški.

Podrobnejše informacije in obrazci so dostopni na spletni strani MNZ: Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Povezane vsebine

Center za tujce