Za zagotovitev objektivnejše obveščenosti javnosti objavljamo naslednji odziv policije v povezavi s člankom, ki je bil 16. junija 2019 objavljen na strani 24ur.com. 

Prispevek z naslovom Nadzor nad delom policije je bil objavljen na https://www.24ur.com/novice/fokus/nadzor-nad-delom-policije.html.

Novinar Miha Drozg je v 24ur Fokusu s pompoznim uvodom izpostavil, kako naj bi policisti izvajali vrsto nepravilnosti, kar naj bi razkril nadzor MNZ nad delom mobilnih kriminalističnih oddelkov v slovenski policiji, izpustil pa je nekaj ključnih pojasnil.

Prvič, da niti v enem nadzorovanem primeru ni bilo ugotovljenih nezakonitosti, pač pa je šlo za strokovne napake in nedoslednosti, povezane s kršitvami internih pravil. Pri tem je pomembno, da nobena od odkritih napak ne predstavlja hujše kršitve posameznikovih pravic ali svoboščin, prav tako pa nobena od pomanjkljivosti ni vplivala na zakonitost izvedbe prekrškovnega ali kazenskega postopka.

Drugič, da so nekatere v nadzoru "ugotovljene napake" v poročilu opredeljene kot dvom v zakonitost in strokovnost izvedenih postopkov. Napake torej niso dokazane, ampak nadzorniki opozarjajo na možnost napačnega postopanja.

Policija nikakor ne želi zmanjševati odgovornosti in pomena napak, ki so se dejansko zgodile, nikakor pa te ne kažejo na hudo malomarnost ali nezakonitost ravnanja. S tem ne zmanjšujemo pomena rednega in ponovnega nadzora, ki sta bila opravljena s pregledom listinske dokumentacije o izvedenih pooblastilih in postopkih policistov, saj za odpravo teh nepravilnosti izvajamo vrsto ukrepov. Na podlagi ugotovitev nadzora in izdanih obveznih usmeritev za odpravo nepravilnosti smo takoj pristopili k realizaciji in izdelali ustrezen načrt odprave pomanjkljivosti. Okrepili pa smo tudi nadzor nad delom mobilnih kriminalističnih oddelkov.

Za izboljšanje učinkovitosti dela in preprečevanje morebitnih nepravilnosti pristopamo sistemsko k usposabljanju, izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih, natančno opredeljujemo postopke uporabe prisilnih sredstev in spoštovanje procesnih pravil v predkazenskih, prekrškovnih in drugih postopkih. Veliko pozornost namenjamo izvajanju temeljnih policijskih pooblastil, spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin posameznika, etičnim standardom in integriteti, medsebojnim odnosom ter odnosom s strankami.

Preseneča pa nas način predstavitve ugotovitev tega nadzora, ki daje vtis, da se poskuša vzbuditi nezaupanje v delo policije. To bi bilo namreč popolnoma neupravičeno, kar potrjuje tako statistika pritožbenega postopka nad delom policije, konec koncev je celo eden od sogovornikov v prispevku, ugledni mednarodni pravnik, nekdanji odvetnik povedal, "da slovenska policija glede tega gotovo ni primer grdega račka oz. nekoga, ki je veliki kršitelj človekovih pravic in temeljnih svoboščin."

Policija seveda ni nedotakljiva, je ena najbolj nadziranih institucij v državi. Dejstvo, da smo deležni takega fokusa, govori samo zase.