Sorodne objave

RKK 2023-3 27. oktober 2023
RKK 2023-2 24. julij 2023
RKK 2023-1 5. maj 2023
RKK 2022-4 24. januar 2023
RKK 2022-3 27. oktober 2022
 

Na Policijski akademiji v Tacnu, Ljubljana, smo se z osrednjo slovesnostjo ob 27. juniju, dnevu policije, ponovno spomnili na prelomne dogodke v letih 1989–1991 in na junaško vlogo tedanje milice pri osamosvajanju domovine. "Ob svojem prazniku se spominjamo tudi vseh padlih in ranjenih policistov, ki so obranili sanje slovenskega naroda o lastni državi. Slovenski policistke in policisti zato vemo, kaj je to – čast. To smo dokazali takrat in to s svojimi dejanji dokazujemo tudi danes. Tisti, ki slovenski policiji v zvezi s tem nastavlja ogledalo, mora biti boljši," je v svojem nagovoru poudarila generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

Generalna direktorica policije govor1

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je čestitala vsem zaposlenim in se jim zahvalila za njihovo predano, zagnano in požrtvovalno delo, zaradi katerega nam uspeva zagotavljati visoko raven varnosti, kot kažejo tudi statistični kazalci, saj je Slovenija ena najvarnejših evropskih držav. Po besedah Bobnarjeve nam uspeva izpolnjevati pričakovanja javnosti, pa tudi lastna visoka merila. In to kljub dejstvu, da smo v slovenski policiji zadnjih nekaj let – ob nenehnem zmanjševanju števila zaposlenih in povečevanju obsega vseh nalog, ki jih moramo dnevno reševati – zelo obremenjeni.

"V marsikateri enoti so že na skrajnem robu svojih zmogljivosti. Še dodatno nam že leta veliko energije jemlje skrb za varovanje meje kot ena glavnih nalog, ki nam jih je naložila država in pri kateri moramo ves čas upoštevati tako vidik zagotavljanja varnosti kot tudi humanitarni vidik," je opozorila generalna direktorica policije: "Velika obremenjenost zaposlenih je po moji oceni danes eden največjih in najresnejših izzivov naše ustanove!" Pomanjkanje kadra pa po njenih besedah ni samo težava policije, ampak celotne države, zato jo je kot tako treba tudi reševati.

Toda obenem je tudi poudarila, da je prav delo v zahtevnih razmerah tisto, ki zelo jasno razkriva lastnosti in vrednote zaposlenih. "Vsi, ki delamo v policiji, vemo, da je biti policist več kot služba. Policijo ves čas nosimo s seboj. Tudi v prostem času je ves čas prisotna ta zavezanost dobremu in skrbi za drugega, ki smo jo ob vstopu v policijske vrste vzeli za svojo in smo lahko nanjo upravičeno ponosni. To nas druži in nam obenem daje notranjo moč. Zato smo lahko močni tudi kot ustanova."

Minister govor izrez

"V Ministrstvu za notranje zadeve se letos lahko pohvalimo z zgodovinsko najvišjim proračunom. 395 milijonov evrov in še dodatnih 15 milijonov evrov, namenjenih policistkam in policistom za plačilo povečanega obsega dela pri varovanju schengenske meje, so proračunska sredstva, ki po dolgih letih finančne krize in podhranjenosti sistema notranje varnosti Policiji dajejo bistveno večje možnosti modernizacije in njenega razvoja," je v svojem nagovoru dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. To omogoča intenzivno opremljanje policije. "Žal pa se Policija še vedno sooča s pomanjkanjem policistov v svojih vrstah. Zavedati se moramo, da kadrovski manko ni nastal čez noč in tukaj je potreben čas. Ta vlada je znatno izboljšala materialni položaj policistk in policistov, tudi s pomočjo socialnih partnerjev." Pri tem je povedal, da sta ambicioznejši pristop pri promociji poklica policist in nagovarjanje mladih, tudi prek družbenih omrežij, pripomogla k večjemu zanimanju mladih za šolanje v Policijski akademiji. "Aktivno politiko zaposlovanja pa krepimo tudi z drugimi aktivnostmi, kot npr. nakupi stanovanj za policiste v Ljubljani, Kranju in na Obali."

Minister je izpostavil, da je poleg tega treba zakonodajo, ki ureja delo policije, posodobiti v duhu 21. stoletja. "Policija v digitalni dobi potrebuje takšna pooblastila in orodja, da lahko z njimi tudi ukrepa. Vseeno pa je prav, da tudi tukaj jasno povem, da je vnaprejšnje izražanje nezaupanja v delo in postopke policije s strani nekaterih posameznikov škodljivo, saj najeda zaupanje ljudi v Policijo. Še posebej, če se govori na pamet, vsepovprek in brez dokazov za prekoračitve policijskih pooblastil ali zakonitih policijskih metod dela."

Tudi on je poudaril, da je Slovenija varna država. "To je pomembno sporočilo za vse nas, za prebivalce Slovenije in za razvoj naše države. Varnost ni dana sama od sebe. Slovenija je varna predvsem zaradi dobrega dela slovenskih policistk in policistov, ki usklajeno in učinkovito delujejo in sodelujejo z vsemi deležniki nacionalno varnostnega sistema v Republiki Sloveniji." Slovenska policija je danes sodobna, učinkovita in demokratična organizacija, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti posameznikom in skupnosti, spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine ter krepi pravno državo. "Kljub dejstvu, da je policija represivni organ, se moramo vsi skupaj še toliko bolj potruditi, da bomo pri svojem delu še bolj profesionalni, strokovni in učinkoviti ter da smo s svojim zgledom v ponos državljankam in državljanom Republike Slovenije. To se od vseh nas tudi pričakuje! Slovenski policiji zaupam, da dela zakonito, strokovno in v skladu s svojimi pooblastili. Zaupam ji kot minister in kot državljan," je zaključil minister Poklukar.

Dr Gorazd Mesko govor

Ob tej priložnosti smo obeležili 70-letnico izhajanja Revije za kriminalistiko in kriminologijo, zato je bil med govorci kot njen odgovorni in glavni urednik tudi dr. Gorazd Meško. "Zajadrati v sedemdeseto leto izhajanja revije je velik podvig, ki priča o učenju, znanju, predanosti, vztrajnosti in tradiciji slovenske kriminološke in družbenonadzorstvene misli," je dejal in se ob tej priložnosti zahvalil vsem urednikom, članom uredniških odborov, piscem in recenzentom, lektorjem, predvsem pa slovenski policiji, ki je vsa leta zagotavljala redno izhajanje revije.

Mimohod psov1

In ker letos praznujemo tudi 70 let delovanja Oddelka za šolanje službenih psov, smo se dogajanju na prizorišču med proslavo pridružili številni predstavniki "razširjene policijske družine": policisti, vodniki službenih psov in inštruktorji v družbi službenih psov, od najmlajših, še mladičkov, pa do odraslih živali, ki po uspešno končanem šolanju postanejo nepogrešljivi pomočniki policistov na terenu. Poleg tega smo v nadaljevanju pripravili še atraktivno prikazno vajo. Gostom smo na stadionu pokazali, kako izgledajo različne policijske akcije, pri katerih sodelujejo službeni psi policije.

Policisti vodniki psov1

Podelitev najvišjih priznanj

Na osrednji slovesnosti sta generalna direktorica policije in minister za notranje zadeve podelila tudi najvišja priznanja policije. Prejeli so jih posamezniki in institucije, ki so pomembno prispevali k razvoju in krepitvi varnosti ter dosegli uspehe pri izvrševanju službenih nalog.

  • Srebrni ščit policije je prejel Borut Ravnikar, višji policist kriminalist s Policijske postaje Črnomelj, ki je trenutno zaradi nezakonitih prehodov državne meje ena bolj obremenjenih policijskih postaj. Ravnikar je na področju mejnih zadev s svojimi strokovnimi kvalitetami in lastnim zgledom ter nadomeščanjem pomočnikov komandirja pozitivno vplival na delo policistov in organizacijo dela; pri policistih uživa ugled, prav tako lahko od njega vedno pričakujejo pomoč.
  • Prejemnica velikega ščita policije z bronasto zvezdo je Tanja Žiberna Flakus, ki je kot komandirka Policijske postaje Maribor II z odločnim, odgovornim in strokovnim pristopom zelo izboljšala reševanje pomembnih varnostnih problemov na območju te policijske enote. V policijskih enotah, v katerih je doslej delala, je ustvarila dobro delovno klimo in znala tudi v težjih trenutkih motivirati zaposlene; med drugim je v času množičnih migracij uspešno vodila nastanitveni center v Mariboru.
  • Prejemnik velikega ščita policije s srebrno zvezdo je mag. Stanislav Vrečar, direktor Policijske uprave Ljubljana, v Policiji zaposlen vse od leta 1987. Na vseh delovnih mestih in kot vodja različnih enot je pokazal visoko strokovnost ter sposobnost organizacije dela in vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov. V vseh teh letih je bil iniciator ali podpornik več predlogov, ki prispevajo k učinkovitejšemu in racionalnejšemu delu policije ter uspešnejšemu obvladovanju varnostne problematike na območju policijske uprave, kljub stalnemu zmanjševanju števila kadrov in materialno-tehničnih sredstev.
  • Veliki ščit policije s srebrno zvezdo je prejel tudi Danijel Žibret, direktor Policijske akademije in predavatelj na Višji policijski šoli. Aktivno je vpet v izvedbo drugih programov izpopolnjevanja in usposabljanja za policijo in zunanje uporabnike, sodeloval pa je tudi pri preoblikovanju Višje policijske šole. Po njegovim vodstvom je Policijska akademija okrepila mednarodno sodelovanje na področju policijskega izobraževanja in usposabljanja (v okviru Evropske policijske akademije, Srednjeevropske policijske akademije in Evropske agencije za mejno in obalno stražo).
  • Bronasti znak policije za sodelovanje smo podelili Denisu Porčiću, ki že več let skupaj s Policijo, najpogosteje Policijsko upravo Kranj, pripravlja različne preventivne vsebine za družbena omrežja Facebook in You Tube, s katerimi policijo kot medijsko prepoznavna osebnost približuje mladim ter prispeva k širjenju varnostne kulture, ozaveščanju ljudi ter promociji policijskega dela in zaposlovanja v policiji. Povabilu se vedno odzove in prispeva tudi idejne zasnove za objave, ki so pri ljudeh zelo dobro sprejete, saj je tudi sam pozitivna oseba in vzornik mnogim mladim in mladim po duši.
  • Znak za sodelovanje pa je prejel tudi dr. Gorazd Meško, ki že vrsto leto sodeluje pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo, najprej kot pisec znanstvenih člankov, nato kot član uredniškega odbora in kasneje kot odgovorni in glavni urednik revije. Opravlja tudi naloge recenzenta, s svojim strokovnim delom pa je ogromno prispeval k izdajanju in ugledu revije.

 

RKK letnik 70 naslovnicaZavidljivih 70 let izhajanja Revije za kriminalistiko in kriminologijo

Revija za kriminalistiko in kriminologijo letos praznuje že 70 let svojega izhajanja in je tako najstarejša znanstveno-strokovna revija s tega področja tako pri nas kot v širši regiji ter med najbolj priznanimi v svetovnem merilu. Publikacija je vse od svojih začetkov dalje krepila zanimanje za kriminalistiko in kriminologijo ter druge sorodne vede, kot so penologija, viktimologija in pravo, in jih približala ne le strokovni, temveč tudi laični javnosti. Te vede je uspešno povezala tudi z drugimi naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi ter tako prakso preiskovanja kriminalitete povzdignila na raven večdisciplinarnosti. V tej periodični reviji se tako združujeta znanje praktikov, ki vsakodnevno skrbijo za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje čedalje naprednejših oblik kriminalitete, in znanje teoretikov, ki s poglobljenimi znanstvenimi članki pripomorejo k širjenju teoretičnih spoznanj in njihovemu prenosu v prakso.

Odločitev izpred nekaj let, da začnemo izdajati eno številko revije na leto v angleškem jeziku, je po oceni glavnega in odgovornega urednika revije dr. Gorazda Meška pomembno prispevala k njeni vidnosti tudi v mednarodnem znanstvenem in strokovnem okolju: "Z uvrstitvijo v Social Science Citation Index (področje Criminology & Penology) in Scopus je revija v druščini, kjer prevladujejo ameriške in angleške revije, izjeme so le ena francoska, ena nemška in naša revija. Pomemben izziv revije v zadnjem obdobju je objavljanje samostojnih prispevkov praktikov in skupnih prispevkov z raziskovalci. To se že dejavno odraža v sodelovanju med praktiki in Fakulteto za varnostne vede ter drugimi raziskovalnimi institucijami, ne le v prispevkih, ampak tudi skupnem raziskovalnem delu."

Več: Revija za kriminalistiko in kriminologijo

70 let solanja sluzbenih psov naslovnica

S prikazno vajo obeležili 70-letnico delovanja Oddelka za šolanje službenih psov

V Sloveniji je službene pse prva uporabljala že ljubljanska žandarmerija med I. in II. svetovno vojno. 1. januarja 1949 je bila ustanovljena Šola službenih psov, v kateri se je začelo sistematično šolanje psov za pomoč takratnim miličnikom. Začetek je bil težak, saj je primanjkovalo ustreznega kadra, znanja, opreme in prostora za delo inštruktorjev, skromni pa so bili tudi pogoji za nastanitev psov. Danes ima Oddelek za šolanje službenih psov visok ugled, saj je delo s službenimi psi v sedmih desetletjih pripeljal do strokovne ravni, ki nam jo zavida marsikatera druga država.

Dela sodobne policije si brez pomoči službenih psov tako ne moremo več predstavljati. Policistom pomagajo pri varovanju dogodkov, kjer so prisotne večje množice ljudi, preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje, iskanju pogrešanih oseb, svoje vodnike varujejo pri nevarnih postopkih itd. Z izurjenim smrčkom pomagajo iskati različne snovi ali predmete, kot so droge, eksplozivna sredstva, orožje, biološke sledi in celo izvor požara.

Več: Delo s službenimi psi, Oddelek za šolanje službenih psov

video psi7

Ob 70-letnici šolanja službenih psov smo v Policiji izdali privlačno brošuro 70 let šolanja službenih psov policije  in posneli dinamičen video  , oglejte si ga!

Prikazna vaja1

V prikazno vajo ob zaključku slovesnosti smo vključili več dinamičnih situacij s službenimi psi: od zaustavljanja bežeče osebe in iskanja prepovedanih drog v vozilu do pomoči pripadnikom Specialne enote, ki se spustijo iz policijskega helikopterja, pri prijetju izjemno nevarnega in oboroženega storilca. 

RokFerengja Policijski orkester

Pester program osrednje proslave je zaokrožilo več skladb Policijskega orkestra v protokolarni zasedbi, ki se mu je kot solist pridružil tudi Rok Ferengja iz znane slovenske skupine Rok'N'Band.

udelezenci slovesnosti3

Slovesnost so spremljali tudi nekateri najvišji predstavniki države, zaposleni iz Policije in Ministrstva za notranje zadeve, predstavniki Združenja Sever in obeh reprezentativnih policijskih sindikatov ter organizacij, s katerimi ima Policija sklenjene sporazume o sodelovanju, predstavniki medijev, nekdanji generalni direktorji policije in nekdanji ministri za notranje zadeve, svojci pripadnikov policije, ki so v vojni za Slovenijo 1991 izgubili življenje, prejemniki spominskega znaka policije Ranjeni pripadnik policije 1991 in svojci policistov, ki so po letu 1991 umrli pri opravljanju policijskih nalog.

Povezovalca

Prireditev sta povezovala Borut Urnaut s Policijske postaje Rače (PU Maribor) in Brigita Petric iz Sektorja za odnose z javnostmi na Generalni policijski upravi.

Zastavna enota1

Zastavna enota Policije s praporom Policije, praporom Specialne enote ter praporom Združenja Sever

7PolaganjeVenca 55

V okviru današnjega praznovanja dneva policije so se generalna direktorica policije, minister za notranje zadeve in predsednik Združenja Sever v Parku spomina v Tacnu poklonili šestim policistom, ki so izgubili življenje v vojni za Slovenijo 1991, in tudi policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog po letu 1991.

PolaganjeVenca 74

Že dopoldne pa se je delegacija Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, vodstvom Policije in Združenja Sever s položitvijo venca poklonila tudi pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah v Ljubljani.

Sicer pa smo dan policije v teh dneh slovesno obeleževali tudi na posameznih policijskih upravah in notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske uprave, kjer smo svojim zaposlenim kot tudi zunanjim sodelavcem podelili priznanja policije.