Sorodne objave

 

Zaradi korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin so celjski kriminalisti včeraj, 4. februarja 2021, pridržali enajst oseb, potem ko so na širšem celjskem območju opravili petnajst hišnih preiskav. Kaznivih dejanj v zvezi z javnimi naročili pa je osumljenih trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb.

Podrobneje je včerajšnje aktivnosti in potek preiskave v današnji izjavi za javnost na celjski policijski upravi predstavil Ervin Stojnšek, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje.

Podkupnina by AdobeStock.com Thitiphat

Za jemanje podkupnine sta zagroženi zaporna kazen od enega do petih let ter denarna kazen, za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen. Fotografija je simbolična.

Kriminalisti gospodarskega oddelka v Sektorju kriminalistične policije na PU Celje so 3. februarja 2021 v sodelovanju z mariborskimi kolegi ter policisti več policijskih postaj s celjskega območja opravili 15 hišnih preiskav na širšem območju PU Celje. Za čas preiskovalnih dejanj so 11 osebam odvzeli prostost.

Hišne preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin po drugem odstavku 261. in 262. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Storitve kaznivih dejanj, v okviru kršenja Zakona o javnem naročanju, je osumljenih trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb.

Po dosedanjih ugotovitvah so vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v subjektih javnega prava, najmanj od leta 2019, od različnih ponudnikov storitev v postopkih javnih naročanj del, sprejemali denarne nagrade, darila in druge koristi.

Osumljeni so z zlorabo svojega uradnega položaja, v okviru katerega so pripravljali razpisne dokumentacije, neposredno vplivali na izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Na izbiro so vplivali tako, da so v postopkih javnih razpisov fizično posegali v že prejeto razpisno dokumentacijo ter uradno prejeto in originalno razpisno dokumentacijo določenega ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo. V postopkih naročil majhnih vrednosti pa so pošiljali povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da bodo posredovali tako imenovane fiktivne ponudbe, saj niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Pri izvedbi tovrstnih javnih naročil so bila na podlagi določil Zakona o javnem naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in javne institucije. Kršena so bila načela konkurence med ponudniki, gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti. Postopki javnega naročanja so bili izvedeni tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj so favorizirali že vnaprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev.

Zaradi storitve kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozi osumljenim zapor od enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen.