Sorodne objave

 

Konec februarja smo v Policijski upravi Celje organizirali operativni posvet o problematiki zlorab delovnih in bivalnih dovoljenj tujcev. Posveta se je udeležilo kar 53 predstavnikov različnih institucij.

Posveta so se tako udeležili predstavniki Direktorata za migracije in integracijo na Ministrstvu za notranje zadeve, centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in območne službe ZRSZ Celje, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Celje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Celje (ZZZS), Davčnega urada Celje, centrov za socialno delo celjske regije, upravnih enot in policijskih postaj z območja naše regije. Posveta sta se udeležila tudi predstavnika Policijske uprave Novo mesto.

IMG 3845

Zbrane je uvodoma nagovoril direktor Policijske uprave Celje mag. Karol Turk.  

Teme tokratnega srečanja so bile:

  • aktualna tujska problematika (ilegalni migranti, vračanje in odstranitve tujcev, kazniva dejanja, prekrški, vizna liberalizacija itd.),
  • schengenski informacijski sistem,
  • pridobivanje, zlorabe in razveljavitev delovnih dovoljenj ter dovoljenj za prebivanje,
  • problematika ustanavljanja podjetij z namenom fiktivnega zaposlovanja tujcev,
  • zlorabe socialnih transferjev ter
  • prijava in odjava začasnega prebivališča.

IMG 3843

V sklopu predstavljene tematike so bila izpostavljena tudi določena vprašanja, dileme in težave s tega področja.

IMG 3844

Na območju Policijske uprave Celje se zavedamo, da je dobro operativno delo odvisno tudi od sodelovanja z drugimi državnimi organi in institucijami, ki so kakor koli vključeni v postopke, ki urejajo prebivanje tujcev v Sloveniji. Zato si želimo še več takšnih srečanj, ki bi lahko pozitivno prispevali k reševanju problematike zlorab delovnih in bivalnih dovoljenj.