Sorodne objave

 

Vodji policijskih okolišev Policijske postaje Šentjur pri Celju Peter Užmah in Uroš Malgaj sta v Tednu zdravega mesta in lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ki je v šentjurski občini potekal med 3. in 9. aprilom 2016, sodelovala na okrogli mizi v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur.

Okroglo mizo z naslovom Pristojnosti institucij in multidisciplinarni pogled na težave v duševnem zdravju je organiziral tamkajšnji center za socialno delo. Poleg policije so na okrogli mizi sodelovale strokovne službe, ki pri svojem delu obravnavajo posameznike in družine s tovrstnimi težavami (zdravstvo, sodstvo, center za socialno delo, psihiatrična bolnišnica, koordinatorji za duševno zdravje, predstavniki nevladnih organizacij, društva za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju).

009

Okrogla miza je bila organizirana z namenom, da vsi sodelujoči predstavniki organizacij, v okviru svojih pristojnosti in na podlagi dosedanje prakse, podajo svoje poglede na izzive v duševnem zdravju. Strinjali so se, da je medinstitucialno sodelovanje pomembno, predvsem ko gre za nezdravljene osebe s težavami v duševnem zdravju, ki se ne zavedajo svoje bolezni.

003

Takšna srečanja prispevajo k ozaveščanju in prepoznavanju ravnanj posameznikov s težavami v duševnem zdravju, saj gre za ravnanja, ki so pogosto moteča za okolico in v najhujših primerih nevarna tudi zanje ali njihove bližnje.

012