Sorodne objave

 

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur je v okviru strategije za oblikovanje Šentjurja kot dementnim osebam prijaznega kraja 21. oktobra 2016 izvedlo že četrto usposabljanje o varnih točkah za starejše v Šentjurju.

okrogla miza

Pri usposabljanju je sodeloval tudi Uroš Malgaj, vodja policijskega okoliša Policijske postaje Šentjur pri Celju.


Predaval je o izkušnjah policistov pri obravnavi oseb z demenco. Ob tem je udeležencem predstavil 58. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki se nanaša na privedbo nebogljene osebe, ko je to nujno potrebno za zagotavljanje njenega zdravja in varnosti.

Spomincica

Usposabljanje, izvedeno v Domu starejših Šentjur, je bilo namenjeno vsem organizacijam, ki so že obiskovale začetni program izobraževanja, in tudi ustanovam, ki prvič obiskujejo program usposabljanja.