V zadnjih tednih so se na območju Policijske uprave Koper zamenjali štirje komandirji, in sicer na Policijski postaji Sežana, Policijski postaji Izola, Postaji mejne policije Dragonja in Policijski postaji Koper.

Dolgoletni komandir Policijske postaje Izola Zdenko Deželak je odšel v zsalužen pokoj, postajo pa je po pooblastilu do zaključka razpisa vodil pomočnik komandirja Gorazd Nemanič. Zatem je bil za novega komandirja izbran Ensad Nadarević.

Nemanic

Jožef Muhič je Policijsko postajo Sežana prav tako prepustil v vodenje, saj je odšel na drugo delovno mesto, in sicer v Službo direktorja na PU Koper. Trenutno postajo po pooblastilu vodi pomočnik komandirja Matjaž Žerjal.

Postajo mejne policije Dragonja je zapustil tudi Sevlad Čatak, ki je odšel v pokoj. Enoto je prevzel dosedanji komandir Policijske postaje Koper, Loris Čendak.

Cendak

Vsled te menjave je Policijsko postajo Koper prevzel pomočnik komandirja Vlado Pifar, ki enoto trenutno vodi po pooblastilu.

Ensadu Nadareviću in Lorisu Čendaku je ob imenovanju čestital tudi direktor Policijske uprave Koper Igor Ciperle in jima zaželel veliko uspeha pri delu. Postopki za izbiro komandirjev v Kopru in Sežani pa še potekajo.