Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci Policijske uprave Koper in Generalne policijske uprave smo danes, 24. junija 2022, predstavili kriminalistično preiskavo dveh dobro organiziranih kriminalnih združb, ki so jo uspešno zaključili kriminalisti koprski kriminalisti, in delo policije na področju preiskovanja kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

nk pukp in gpu 24062022 2

Na novinarski konferenci sta sodelovala (na fotografiji z leve): Primož Ogrinc, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper, in mag. Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Visoko strokovna usposobljenost slovenske policije in mednarodno povezovanje za čedalje zahtevnejše preiskovanje organiziranih kriminalnih združb

Ena od stalnih nalog slovenske policije je odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj mednarodne organizirane kriminalitete, ki jih izvršujejo dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Pri tem kriminalisti najpogosteje obravnavajo kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ki jih člani združb izvršujejo tako doma kot v tujini.

Kot je na novinarski konferenci povedal pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Jerkič, smo danes predstavili rezultate dveh uspešno zaključenih kriminalističnih preiskav, ki so ju vodili koprski kriminalisti v tesnem sodelovanju s kriminalisti iz Uprave kriminalistične policije GPU. Ena od obravnavanih kriminalnih združb je bila aktivna tudi v mednarodnem prostoru, zato je bilo vzpostavljeno intenzivno mednarodno policijsko sodelovanje z italijansko policijo, ki je potekalo odlično. Predkazenski postopek so usmerjali slovenski in italijanski državni tožilci ter tožilci iz Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust).

Razbitje obeh kriminalnih združb potrjuje visoko strokovno usposobljenost slovenske policije za boj proti najhujšim oblikam mednarodne organizirane kriminalitete, kjer je slovenska policija kredibilen partner tujim policijam.

Droge Slika8

Preprodajalci prepovedanih drog iščejo vedno nove pristope in za dosego svojih ciljev ne izbirajo sredstev

Kriminalne združbe za dosego svojih ciljev ne izbirajo sredstev, zato pri njihovem delovanju pogosto prihaja tudi do nasilnih kaznivih ravnanj. Pri kriminalni dejavnosti uporabljajo nove pristope, zaradi česar je preiskovanje kriminalnih združb vse zahtevnejše.

V kriminalistični preiskavi konkretne mednarodne kriminalne združbe je bilo ugotovljeno, da so slovenski člani združbe v Sloveniji zagotavljali registrirana osebna vozila, ki so bila v tujini naknadno predelana tako, da so imela prikrit prostor (bunker) za varen prevoz in tihotapljenje prepovedanih drog. Eden od članov kriminalne združbe, ki prestaja zaporno kazen v Sloveniji, je deloval iz zapora, kar je bil v preiskavi poseben operativni izziv. Vodja mednarodne kriminalne združbe – albanski državljan – je bil v času kriminalistične preiskave umorjen v Južni Ameriki.

Z uspešnima kriminalističnima preiskavama obeh kriminalnih združb smo zadali pomemben udarec preprodajalcem prepovedanih drog. Se pa v policiji zavedamo, da mesto začasno odstranjenih preprodajalcev prepovedanih drog nemudoma zasedejo člani drugih kriminalnih združb, saj na trgu prepovedanih drog veljajo zakoni ponudbe in povpraševanja, zato bomo v policiji s kriminalističnimi preiskavami nadaljevali.

nk pukp in gpu 24062022

Koprski kriminalisti razbili dve dobro organizirani kriminalni združbi. Preiskava prve združbe s prijetjem skoraj 20 osumljencev v Sloveniji in Italiji zaključena 7. aprila

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo zoper mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapstvom in preprodajo večjih količin prepovedanih drog.

Pod okriljem državnih tožilstev obeh držav in v sodelovanju z Eurojustom je bila ustanovljena skupna preiskovalna skupina (ang. Joint Investigation Team – JIT) za preiskovanje mednarodne organizirane kriminalne združbe. Z delovanjem skupine so bili zbrani dokazi, da je združba, ki jo je v Evropi vodil 31-letni albanski državljan, organizirala tihotapstvo večjih količin kokaina iz Južne Amerike v evropske države. V Sloveniji je vodji združbe, po usmeritvah 39-letnega državljana Albanije, ki je trenutno na prestajanju zaporne kazni zaradi izvrševanja istovrstnih kaznivih dejanj, pomagala 36-letna partnerka z območja Izole, ki je skrbela za logistično podporo in nabavo vozil s slovenskimi registrskimi tablicami. Vozila je kriminalna združba na Nizozemskem predelala, da so imela skrivne prostore za tihotapstvo drog. Del prepovedane droge je kriminalna združba dostavljala tudi v Slovenijo, pri čemer je imela ključno vlogo omenjena slovenska državljanka.

droga auto carabinieri narcotraffico2

V času izvajanja kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno, da je bil vodja kriminalne združbe, 31-letni albanski državljan, v začetku leta 2022 umorjen s strelnim orožjem v eni izmed restavracij v Južni Ameriki.

Italijanski preiskovalci so na njihovem območju v kriminalistični preiskavi zasegli skupno več kot 80 kg kokaina in 7 kg konoplje v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov. V zaključni akciji, ki je potekala v Italiji, je bilo prijetih 11 oseb, državljanov Italije, Albanije in Poljske.

Na podlagi pridobljenih odredb koprskega okrožnega državnega tožilstva in okrožnega sodišča so koprski kriminalisti z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zbrali dokaze zoper 21 osumljencev, ki so storili skupno 179 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po I. in III. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika.

Preiskava je bila zaključena 7. aprila 2022, istočasno v Sloveniji in Italiji. V Sloveniji je bilo prijetih sedem osumljencev, eden od osumljencev pa že prestaja večletno zaporno kazen zaradi predhodne storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Koprski kriminalisti in policisti so v sodelovanju s kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav opravili sedem hišnih preiskav na Obali in Dolenjskem. Skupno je v zaključni akciji sodelovalo 60 policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav in Generalne policijske uprave.

Sedem osumljencev, starih med 31 in 46 let, med katerimi so bili posamezni že obravnavani za tovrstna dejanja, je bilo naslednji dan privedenih na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njih odredila sodni pripor. En osumljenec pa je še na prestajanju zaporne kazni.

Droge Slika3

Koprski kriminalisti so med preiskavo osumljencem zasegli skupno 20 gramov heroina, 2.300 gramov kokaina, 1.100 gramov konoplje in hašiša, avtomatsko puško M 70, 128 nabojev kalibra 7,62 mm, 30.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje.

Kriminalistična preiskava obravnavane zadeve se nadaljuje v smeri ugotavljanja izvora prodajanih prepovedanih drog ter s finančno preiskavo zoper osumljence z namenom ugotovitve in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Droge Slika1

V nadaljevanju so kriminalisti s prikritimi preiskovalnimi ukrepi na Obali odkrili še eno kriminalno združbo. V zaključni akciji 21. junija prijeti štirje osumljenci

Koprski kriminalisti so v nadaljevanju z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov dodatno ugotovili, da na območju Obale deluje še ena kriminalna združba, ki je občasno sodelovala s člani zgoraj opisane mednarodne kriminalne združbe, katere člani so bili prijeti aprila. Novoodkrita kriminalna združba je prav tako oskrbovala svoje odjemalce na območju slovenske Obale, kupci prepovedanih drog pa so bili tudi iz Italije.

Kriminalisti so na podlagi pridobljenih tožilskih in sodnih odredb z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zbrali dokaze zoper enajst osumljencev, ki so storili skupno 96 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po I. in III. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika. Dodatno pa so bili zbrani dokazi še za tri osumljence, ki so storili kaznivo dejanje izsiljevanja po III. odstavku 213. člena KZ.

Kriminalistična preiskava te združbe je bila zaključena 21. junija 2022, ko so bili prijeti štirje osumljenci, in sicer 35-letni, 39-letni, 38-letni in 21-letni slovenski državljan z Obale. Koprski policisti so v sodelovanju s policisti iz drugih policijskih uprav opravili šest hišnih preiskav na Obali. V zaključni akciji je sodelovalo 50 policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav ter Generalne policijske uprave.

Štirje osumljenci so bili naslednji dan privedeni na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča, ki je za enega osumljenca odredila hišni pripor, za tri pa sodni pripor.

Droge Slika4

Koprski kriminalisti so v času izvajanja kriminalistične preiskave zasegli osumljencem skupno 402 gramov heroina, 2.080 gramov kokaina, 1.150 gramov konoplje, 500 gramov hašiša, 35.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po I. in III. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od 1 do 15 let zapora.

Droge Slika6

Statistični podatki s področja prepovedanih drog

V letu 2021 je slovenska policija obravnavala 1.592 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami (186. člen in 187. člen KZ), za katera je bilo osumljenih 1.828 oseb. Policisti PU Koper so v letu 2021 obravnavali 210 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, za katera je bilo osumljenih 218 oseb.

V letu 2022 do danes (23. junija 2022) je slovenska policija obravnavala 517 tovrstnih kaznivih dejanj, za katera je bilo osumljenih 475 oseb. Policisti PU Koper pa so v letu 2022 obravnavali 69 kaznivih dejanj, za katera je bilo osumljenih 70 oseb.