Sorodne objave

 

Med 4. in 9. septembrom 2013 so se na območju Policijske uprave Koper odvijale tekme v okviru Eurobasketa 2013. Kadrovsko in organizacijsko smo se na minuli teden dobro pripravili. V ta namen smo imeli avgusta tudi zadnjo praktično vajo, na kateri so si vse naše enote ogledale prostor in preverile varnostne pogoje za izvedbo prireditev, v sodelovanju z organizatorji Eurobasketa in Mestno občino Koper pa smo priredili tudi novinarsko konferenco. Zagotovo se lahko pohvalimo z odlično organizacijo vseh sodelujočih, ki je prispevala k temu, da ni bilo večjih incidentov, saj sta bila med vsemi tekmami na našem območju obiskovalcem izrečena samo ena globa in en ukrep prepovedi približevanja.

eurobasket010

eurobasket022

eurobasket055

Praktične vaje pred začetkom tekem in policijsko spremstvo v Kopru

eurobasket060

Novinarska konferenca


Na novinarski konferenci je Tomaž Čehovin, vodja Sektorja uniformirane policije na PU Koper, predstavil organiziranost in pripravljenost policije na ta velik dogodek, obenem pa izkoristil priložnost in obalne prebivalce opozoril na spremenjen prometni režim, na upoštevanje ukazov policistov na trasi Portorož-Koper in na upoštevanje luči za spremstvo. Opozoril je tudi na dve novi pooblastili policije, ki se nanašata prav na športne prireditve, in sicer na prepoved udeležbe na športnih prireditvah in na prekinitev potovanja na športno prireditev. Nazadnje pa jih je še pozval, naj bodo strpni do obiskovalcev naših mest, na tekmah pa naj se vedejo športno. Več nasvetov in opozoril policije v prispevku: Skupaj poskrbimo za varen obisk Eurobasketa

eurobasket032

eurobasket040eurobasket024

Predstavitev in pregled trase


Pred tekmami smo praktično preverili traso potovanja, na kateri je bilo treba spremljati tako ekipe kot tudi sodnike, in sicer v omejenem času. Prometni policisti so se dobro pripravili. Zbrali so se skupaj z vozniki avtobusov, pridružili pa so se jim tudi mestni redarji, ki so med tekmami pomagali policistom vzdrževati red na cestah. Igor Gjerkeš iz koprskega sektorja uniformirane policije jim je najprej predstavil traso, morebitne obvoze in težave, s katerimi bi se lahko soočali, nato pa so si to celotno pot tudi konkretno ogledali.

eurobasket002

eurobasket009

Delo v operativnem štabu


Med tekmami je na PU Koper, v prostorih operativno-komunikacijskega centra, deloval tudi operativni štab. Člani štaba so dnevno koordinirali in organizirali policijske ekipe v dvorani, na trasi Portorož-Koper, pa tudi v navijaških conah, kjer so policisti skrbeli za to, da ne bi prihajalo do večjih kršitev. Med drugim je bilo treba v okviru priprav poskrbeti za tehnične rešitve, kot je prenos slike iz dvoran v štab, pri čemer so pomagali strokovnjaki iz Generalne policijske uprave. eurobasket018

Spotterji oz. policisti opazovalci, ki so intenzivno sodelovali s tujimi navijaškimi skupinami


Omeniti moramo tudi t. i. spotterje oz. policiste opazovalci, ki so prišli skupaj z navijači drugih držav. Tesno so namreč sodelovali z našimi policisti in pomagali pri umirjanju, prispevali pa so tudi k večjemu razumevanju med navijaškimi skupinami. Prav zato se je direktor PU Koper Danimir Rebec odločil, da jih bo vse skupaj sprejel in se jim tudi osebno zahvalil za sodelovanje. Našo upravo so tako obiskali: spotterja iz Tučije, Hamit Özen in Ömer Ergogan, ki ju je spremljal naš izkušeni inšpektor Marjan Tavčar, spotter iz Rusije Vladimir Prokhorov, ki ga je spremljal Robert Smej, Marko Kovačič pa je bil zadolžen za italijanska spotterja, ki se sprejema žal nista uspela udeležiti. Prav vsi so se strinjali, da je tovrstno sodelovanje in neposredno izmenjevanje informacij več kot dobrodošlo pri varovanju tekem.

Po zaključenih tekmah predtekmovalne skupine, ki je igrala v Kopru, se je direktor policijske uprave zahvalil vsem sodelujočim, tudi tistim iz drugih enot, ki so pomagali pri varovanju, in izrazil je zadovoljstvo z njihovo visoko strokovnostjo. Dejal je, da smo s tem zagotovo veliko prispevali k ugledu slovenske policije doma in v širšem mednarodnem prostoru, in dodal, da je ponosen, da je del tako resne in profesionalne ekipe. Ponovno smo namreč dokazali, da smo ena policija in da znamo delati skupaj.