Sorodne objave

 

Inšpektorja iz Policijske uprave Koper, Damjan Sever in Franc Filipič, sta 5. in 6. marca 2018 iskalcem zaposlitve na zavodu za zaposlovanje v Kopru in Postojni predstavila pogoje za vključitev v pomožni sestav policije in tudi razpis za višješolski program za poklic policista, ki se je pravkar končal.

V želji, da bi vrste pomožnih policistov in tudi policije ustrezno okrepili z mladimi sodelavci, sta policijska inšpektorja organizirala predstavitev našega poklica in pri tem veliko pozornosti namenila zaposlitvenim in kariernim možnostim v slovenski policiji.

1pom

kandidati kp1

Za to priložnost so območne službe zavoda stopile v stik z iskalci zaposlitve, ki ustrezajo formalnim pogojem za vstop v vrste pomožne policije pa tudi za prijavo na višješolski študij policista. Tako je na predstavitve, na obeh lokacijah, bilo povabljenih 50 oseb in odzvalo se jih je kar 40. Številčna udeležba je prijetno presenetila, tako policiste kot tudi uslužbence zavoda, saj so se odzvali posamezniki z vseh območij, ki spadajo pod pristojnost Policijske uprave Koper.

kandidati KP4

Damjan Sever in Franc Filipič sta iskalcem zaposlitve predstavila pogoje za vključitev v pomožni sestav policije in razpis za višješolski program za poklic policista. Udeleženci so pozorno prisluhnili vsebini in na koncu predavanja policistoma zastavili kar nekaj vprašanj. Glede na vprašanja, ki so jih posamezniki postavili, je bilo zaznati, da so se nekateri med njimi odločili oddati vlogo.

kandidati KP3