Sorodne objave

 

Koprski kriminalisti smo konec minulega tedna zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja tihotapljenja ilegalnih prebežnikov na schengensko območje. Člani hudodelske združbe so v pol leta na schengensko območje po t. i. balkanski poti pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov s Kosova, iz Turčije, Afganistana in drugih držav. Kriminalisti smo ovadili devet osumljencev.

Rezultate obsežne mednarodne preiskave, ki smo jo izvajali v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, tujimi varnostnimi organi, EULEXOM in Europolom, smo podrobneje predstavili na novinarski konferenci v petek, 23. marca 2018. Podrobnosti sta opisala Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Koper, in Damjan Apollonio, vodja Oddelka organizirano kriminaliteto na SKP PU Koper.

23032018 pukp1

Kriminalistična preiskava uspešno zaključena, ovadenih devet osumljencev

Kot sta povedala predstavnika koprskih kriminalistov, je šlo za preiskavo mednarodne hudodelske združbe, ki je v daljšem časovnem obdobju tihotapila ljudi po t. i. balkanski tihotapski poti v države Evropske unije. Njeni člani so med oktobrom 2017 in marcem 2018 izvršili 17 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja preko meje ali ozemlja države (po 308. členu Kazenskega zakonika) z elementi organizirane kriminalitete, pri čemer so pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov (državljanov Kosova, Turčije, Afganistana in drugih), ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje na območju Slovenije in Evropske unije. Ob tem so izvršili še eno kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (po III. odstavku 299. členu KZ-1) in eno kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu (po I. odstavku 324. člena KZ-1).

Kriminalistično preiskavo, pri kateri so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, ki sta jih odobrila koprsko okrožno državno tožilstvo in preiskovalni sodnik, je usmerjalo pristojno tožilstvo v Kopru, ves čas preiskave pa je potekalo tudi intenzivno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, s katerimi smo sproti izmenjevali podatke in informacije.

V zaključeni kriminalistični preiskavi je bilo ovadenih 9 oseb, in sicer:

 • 31-letni državljan Kosova, začasno stanujoč na območju Slovenskih Konjic,
 • 28-letni državljan Kosova, začasno stanujoč na območju Poljčan,
 • 24-letna državljanka Slovenije z območja Slovenskih Konjic,
 • 31-letni državljan Kosova in Srbije, stalno stanujoč na območju Maribora,
 • 33-letni državljan Kosova, Srbije in Črne gore, stalno stanujoč na območju Slovenskih Konjic,
 • 41-letni državljan Srbije, začasno stanujoč na območju Izole,
 • 44-letni državljan Hrvaške,
 • 25-letni državljan Kosova,
 • 31-letni državljan Kosova.

Člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe so se iz koristoljubja ukvarjali z izvrševanjem kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Tihotapili so državljane Kosova, Turčije, Afganistana idr. Posameznim državljanom Kosova je bil v preteklosti s strani držav članic izrečen veljaven ukrep prepovedi vstopa v schengensko območje, predvsem zaradi storitve različnih kaznivih dejanj in prekrškov v članicah EU in Švici.

termovizija 23032018 pukp2

Na podlagi zbranih dokazov je bilo v  preiskavi ugotovljeno, da sta bila vodji združbe na območju Slovenije 31-letni državljan Kosova z začasnim bivanjem na območju Slovenskih Konjic in 31-letni državljan Kosova s stalnim bivanjem na območju Maribora, ki sta organizirala tihotapljenje kosovskih državljanov preko ozemlja Hrvaške (op. v enem primeru tudi preko ozemlja Madžarske) v države članice EU. Imela sta vlogo organizatorja na lokalni ravni, saj sta angažirala prevoznike ilegalnih prebežnikov in voznike predhodnice, v večini primerov pa sta bila tudi prevoznika ilegalnih pribežnikov in t. i. voznika predhodnice. Poleg tega sta od organizatorjev z območja Kosova (od 25-letnega in 31-letnega državljana Kosova) za opravljene prevoze ilegalnih prebežnikov prejemala plačila in nato sama plačevala ostalim, in sicer 28-letniku z območja Poljčan, 24-letnici z območja Slovenskih Konjic, 33-letniku z območja Slovenskih Konjic in 41-letniku z območja Izole. Vsi navedeni so bili prvima organizatorjema podrejeni, delovali so po njunih navodilih.

31-letni državljan Kosova z začasnim bivanjem na območju Slovenskih Konjic je sprva deloval skupaj s 44-letnim državljan Hrvaške, nato pa sta se ločila in spremenila modus svojega delovanja, tako da sta vsak s svojo ekipo sostorilcev delovala na različnih lokacijah na območju Slovenije:

 • 44-letni državljan Hrvaške je ilegalne prebežnike s sostorilci tihotapil predvsem na območju Staroda, na območju naselja Mune in Zavrča.
 • 31-letni državljan Kosova z začasnim bivanjem na območju Slovenskih Konjic pa se je v nadaljevanju povezal z 31-letnim državljanom Kosova, stalno prebivajočim na območju Maribora. Z zgoraj navedenimi sostorilci sta nato tihotapila ilegalne prebežnike na območju Mlinov (Sočerga), doline Dragonje, Staroda, Jelšan, Bizeljskega, Podčetrtka, Gruškovja in Zavrča.

Ilegalni prebežniki so bili v nadaljevanju po ozemlju Slovenije in nato prek bivših mejnih prehodov z Italijo (Fernetiči, Škofije, Plavje) prepeljani do ciljnih držav: Italije, Avstrije, Švice ... Največ zaznanih nezakonitih prehodov državne meje je bilo izpeljanih na območju PU Koper.

zemljevid 1 pukp

S kriminalistično preiskavo smo ugotovili, da je cena za tihotapljenje iz matične države (Kosova) do ciljnih držav (Italije, Avstrije oz. Švice) znašala med 3000 in 4000 evrov na osebo, kar so si storilci med sabo razdelili v dogovorjenih deležih (sorazmerno z vlogo pri izvršitvi dejanj). 31-letni državljan Kosova z začasnim bivanjem na območju Slovenskih Konjic in 31-letni državljan Kosova s stalnim bivanjem na območju Maribora sta od organizatorjev na območju Kosova (tj., 25-letnega in 31-letnega državljana Kosova) za svoj del poti zahtevala med 600 in 800 evrov po osebi. Podoben znesek, med 3000 in 4000 evrov na osebo, so plačevali tudi državljani Turčije. Ti so najprej z letali legalno prispeli na območje Bosne in Hercegovine in nato, ob pomoči organizatorjev, pot nadaljevali ilegalno do ciljnih držav. 

zemljevid 2 pukpOsumljenci so tako na območje Slovenije pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v Sloveniji, EU in na schengenskem območju. Z opisanimi kaznivimi dejanji so si tako pridobili protipravno premoženjsko korist med 231.000 in 308.000 evrov.

Pri tem je z vidika pridobivanja premoženjske koristi treba poudariti, da so osumljeni 31-letni državljan Kosova z začasnim bivanjem na območju Slovenskih Konjic, 28-letni državljan Kosova, bivajoč na območju Poljčan, 31-letni državljan Kosova, bivajoč na območju Maribora, in 33-letni državljan Kosova, bivajoč na območju Slovenskih Konjic, uporabljali vozila višjega srednjega cenovnega razreda, živeli v najetih stanovanjih, za kar so plačevali najemnine v višini 600 evrov in več mesečno. Posamezniki iz združbe so bili npr. na območju Slovenije zaposleni za nujno določen čas (2 ali 4 ure dnevno) ter na tak način izkoriščali še socialne transferje na območju Slovenije. Prejemali so tudi otroške dodatke, tudi v višini minimalne plače, žene so bile nezaposlene in doma, eden od osumljenih pa je za prevoze ilegalnih prebežnikov izkoriščal celo bolniški stalež. 

Prav tako je treba izpostaviti, da so storilci glede na načine tihotapljenja, ko so ilegalne prebežnike po uspelem nezakonitem prehodu državne meje pustili same na mrazu in snegu, ne da bi jih ponovno prevzeli v vozila in odpeljali naprej, povzročili tudi nevarnost za njihovo zdravje in življenje. Z opisanim dejanjem so jasno pokazali, da jim je malo mar za življenje in zdravje njihovih sodržavljanov in da jih dejansko vodi zgolj pohlep in na takšen način izkoriščajo njihovo stisko oz. težnjo po vstopu v EU.

Ob zaključku kriminalistične preiskave je bila na območju Slovenije štirim osumljencem odvzeta prostost, opravljene so bile tudi štiri hišne preiskave (pri 28-letniku z območja Poljčan, 24-letnici z območja Slovenskih Konjic, 31-letniku z območja Maribora in 33-letniku z območja Slovenskih Konjic). Pri hišnih preiskavah smo zasegli več elektronskih naprav in drugih dokazov, ki bodo pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Po hišnih preiskavah so bili 28-letnik z območja Poljčan, 24-letnica z območja Slovenskih Konjic, 31-letnik z območja Maribora in 33-letnik z območja Slovenskih Konjic privedeni k preiskovalnemu sodniku. 24-letnica je bila po zaslišanju izpuščena, za ostale tri pa je preiskovalni sodnik odredil pripor.  Z enim osumljencem iz Slovenije, 41-letnikom z območja Izole, je bilo opravljeno policijsko zaslišanje. Za preostale osumljence, ki med zaključkom preiskave niso bili v Sloveniji, je bilo razpisano iskanje; po izsleditvi bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku v Kopru.

Za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (po členu 308/III-VI KZ) je zagrožena zaporna kazen do osmih let in denarna kazen.

Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi

Aktivnosti v okviru kriminalistične preiskave smo izvajali skupaj z varnostnimi organi Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova ter z EULEXOM in Europolom. Izvedli smo več operativnih sestankov pod okriljem Europola v sodelovanju z agencijo EULEX. Ob skupnem zaključku preiskave je kosovska policija na območju Kosova isti dan prijela 8 kosovskih državljanov, starih med 25 in 57 let, in opravila hišne preiskave, na katerih so zasegli orožje (štiri pištole), večjo količino telefonov in računalnik, ki so se uporabljali za organizacijo poti in ponarejanje italijanskih ter srbskih dokumentov.

Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi je pokazalo, da se zaključena preiskava v Sloveniji in na Kosovu navezuje na predhodno že zaključene kriminalistične preiskave v BIH in Srbiji, saj so bili tudi v primeru iz BIH in Srbije storilci povezani z istimi organizatorji kot osumljenci iz Slovenije in Kosova oz. je šlo za t. i. verižno delovanje različnih kriminalnih združb, ki so izvajale tihotapljenje za iste organizatorje oz. so si medsebojno nudile pomoč pri tihotapljenju:

 • BiH: v začetku februarja 2018 je bosanska agencija SIPA zaključila operacijo Albatros, ki je rezultat večmesečne paralelne preiskave s tujimi varnostnimi organi. Prijela je 16 osumljenih iz kriminalne združbe in izvedla 14 hišnih preiskav. Šlo je za skupno policijsko akcijo, ki je bila rezultat skupne preiskave kriminalne združbe v BiH, ki je pretihotapila naprej proti Hrvaški in Sloveniji več kot 50 ilegalnih prebežnikov s Kosova.
 • Srbija: konec  februarja 2018 je srbska policija - SB POK, zaključila operacijo Penta in prijela 9 oseb (vsi so državljani Srbije), ki so sprovajali ilegalne prebežnike s Kosova proti Srbiji naprej v BiH. Kriminalna združba je organizirala ilegalno prehajanje meje Srbije in BiH preko reke Drine za najmanj 90 ilegalnih prebežnikov, za prehod pa so morali plačati 3000 evrov. Zasegli so 7.000 evrov, orožje (dve pištoli), dve vozili in več telefonov, ki so jih uporabljali za organizacijo prehodov.

Na PU Koper se zavedamo, da je pri tovrstnih preiskavah organizirane kriminalitete nujno mednarodno sodelovanje s ciljem prijetja članov vseh kriminalnih združb, še posebej pa  v državah njihovega izvora, saj bomo le tako uspešni v boju proti organizirani kriminaliteti in pri preprečevanju ter zajezitvi širjenja takšnih kriminalnih združb.

Problematika ilegalnih migracij na območju PU Koper

21. decembra 2007 je državna meja med Slovenijo in Hrvaško postala zunanja meja schengenskega območja. S tem dnem je slovenska policija prevzela odgovorno breme zagotavljanja enotne varnosti schengenskega prostora, tudi z odkrivanjem in preprečevanjem nezakonitih prestopov (takratne) zunanje meje EU. Slovenska policija v zadnjih letih vlaga veliko napora v preprečevanje nezakonitih migracij, v okviru obravnave ilegalnih migracij pa veliko pozornosti namenja tudi identifikaciji žrtev trgovine z ljudmi in identifikaciji potencialnih teroristov.

V letu 2017 je slovenska policija v Sloveniji obravnavala 1930 ilegalnih prehodov slovenske državne meje. Na območju PU Koper je bilo teh kršitev 1010, kar predstavlja kar 52 odstotkov vseh obravnavanih kršitev v Sloveniji. Območje PU Koper izstopa tudi po številu obravnavanih kaznivih dejanj s področja tihotapstva ljudi, saj je bilo samo na tem območju v letu 2017 obravnavanih skoraj 70 odstotkov vseh kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v Sloveniji (po čl. 308/III (ko ga izvrši storilec sam) in VI KZ. (ko je kaznivo dejanje storjeno v združbi)).

Podobno nadaljevanje pritiska ilegalnih migracij za prestop državne meje iz Hrvaške v Slovenijo pričakujemo na območju PU Koper tudi v letu 2018. Samo v obdobju od 1. januarja do 19. marca 2018 je bilo na območju PU Koper obravnavanih že 200 oseb zaradi ilegalnega prehoda zunanje meje (lani v istem času 86), kar pomeni 132-odstotno povečanje. V zadnjem obdobju so bili ilegalni prehodi locirani večinoma na območju PP Ilirska Bistrica, območju PP Piran ter PP Koper. Izpostavljena je tudi problematika na hrvaških območjih, ki mejijo z mejami PU Koper. V prvih dveh mesecih 2018 so na hrvaških območjih prijeli skupno 187 oseb, ki so poskušale ilegalno prečkati državno mejo (na območju PU Primorsko-Goranska (Rijeka) so preprečili ilegalni prehod 123 osebam, na območju PU Istarske (Pula) pa 64 osebam).

Po državljanstvu izstopajo državljani Afganistana, Alžirije, Kosova, Tunizije, Sirije in Maroka. Pričakovati je, da se bo trend nadaljeval in da se bo zaradi čedalje toplejšega vremena število obravnavanih ilegalnih pribežnikov še povečalo. Koprski kriminalisti letno odkrijejo številne kriminalne združbe, ki z organizacijo ilegalnih prehodov meja kujejo enormne zaslužke, pri tem pa izkoriščajo stiske ljudi. Izjemno pomemben del preiskovanja tovrstnih kriminalnih združb združb je tudi zgledno mednarodno sodelovanje, kakršno je bilo tudi v opisanem primeru.