Sorodne objave

 

Na parkirnem prostoru Mercator Centra Kranj Primskovo je bila 19. septembra 2009 med 10. in 15. uro preventivna prireditev Varno - za življenje, pri kateri je sodelovala tudi Policijska postaja Kranj.

19092009456

19092009453

Na prireditvi so se predstavile ključne službe za zavarovanje življenja in premoženja. Poleg policije so na prireditvi, ki je potekala pod medijskim pokroviteljstvom Radia Belvi, tako sodelovali tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, Zdravstveni dom Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, avtošola B&B, Center za socialno delo Kranj ter trgovsko podjetje Mercator d. d. Prireditev je bila hkrati priložnost za preverjanje usklajenosti delovanja služb v primeru hujše prometne nesreče. 

19092009397 1

Prireditev je odprl policist motorist Postaje prometne policije Kranj, ki je z veščinami in bogatim znanjem na poligonu predstavil spretnostno vožnjo.


Program se je nadaljeval z demonstracijo reševanja voznika motornega kolesa, udeleženega v prometni nesreči. Demonstracija je vključevala simulacijo prometne nesreče, zavarovanje kraja in obravnavo s strani policistov, posredovanje gasilcev (vključno z rezanjem vozila za dostop do poškodovanca v vozilu) in oskrbo s strani  Ambulante za nujno medicinsko pomoč.

19092009419

19092009426

Veliko pozornosti so pritegnili vodniki službenih psov, ki so predstavili tri načine uporabe psov: primer, ko pri rutinskem identifikacijskem postopku kršitelj napade policista, odkrivanje eksploziva v vozilu in uporabo službenega psa za nevtralizacijo storilca kaznivega dejanja, ki uporablja strelno orožje.

Avotošola B&B, ki je reden gost preventivnih prireditev, je demonstrirala zaviranje v sili, izogibanje oviri ob morebitni nevarnosti in varno vožnjo otrok. Poleg navedenega so lahko obiskovalci pod strokovnim nadzorom inštruktorja svoje spretnosti preizkusili na poligonu.

Gasilsko reševalna služba Kranj je predstavila načine gašenja različno vnetljivih in gorljivih snovi ter gašenje vozila, ki je udeleženo v prometni nesreči.

Zdravstveni dom Kranj je z izurjeno ekipo predstavil ukrepanje ob zastoju srca, vključno z aparatom (defibrilatorjem), ki naj bi v bližnji prihodnosti postal obvezna oprema tudi v vozilih.

19092009405

19092009502

Dober uvod v veliki finale preventivne prireditve - simulacije prometne nesreče z uporabo helikopterja - je bil prikaz načina, kako poklicati v nujnih primerih (predstavitev poteka komunikacije, pomembnih elementov sporočanja, najpogostejših napak itd.).

Sodelujoče službe so skušale prikaz prometne nesreče dveh vozil čim bolje približati dejanskim okoliščinam hude prometne nesreče, zato je prikaz vključeval vse akterje reševanja. V ''prometni nesreči'' je ostal ukleščen hudo poškodovan otrok. Policisti so kraj zavarovali in izvedli ogled. Ker je bil otrok ukleščen, so gasilci ponesrečenca iz vozila izrezali. Hkrati so ponesrečencem nudili nujno medicinsko pomoč. V tem času je z letališča Jožeta Pučnika prispel tudi helikopter slovenske policije z dodatno ekipo nujne medicinske pomoči, ki je hudo ponesrečenega otroka transportirala v bolnišnico. Obiskovalcem pa je bil omogočen tudi ogled helikopterja in opreme.

19092009503

19092009500

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj je poleg informiranja obiskovalcev organiziral še poligona "jumni car" in "kolesarček", kjer so najmlajši preizkusili svoje spretnosti in poznavanje cestnoprometnih pravil. Otroke je animiral čarovnik Grega.

Poleg navedenega so med prireditvijo potekale delavnice, na katerih so vse službe predstavljale svoje delo. Izjemno koristno pa je bilo tudi sodelovanje Centra za socialno delo Kranj na prireditvi, ki je skupaj s Policijsko postajo Kranj predstavil problematiko nasilja v družini.

Prireditev je ob bogati medijski podpori uspela, želja vseh, ki so sodelovali, pa je, da bi postala tradicionalna.