Sorodne objave

 

Policisti Policijske uprave Kranj smo se udeležili vaje reševanja, ki jo je v soboto, 25. septembra 2010, v Ribčevem lazu v Bohinju, organizirala Uprava RS za zaščito in reševanje. Namen vaje je bil preizkusiti učinkovitost in usklajenost vseh, ki se na Gorenjskem ukvarjajo z reševanjem na vodi in iz vode.

Z vajo smo policisti preizkusili svojo operativno usposobljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, tako na regionalni kot lokalni ravni. Preverili smo, kako učinkovit je naš način dela oz. kako bi ga lahko še izboljšali, pa tudi, kako poteka sodelovanje z drugimi reševalnimi službami.

DSCN1067

Reševanje ponesrečencev iz Bohinjskega jezera


Vaja je potekala po naslednjem scenariju: na eni od ladij, na kateri je okoli 40 potnikov, iz neznanega vzroka izbruhne požar, zaradi odpovedi motorja se ladja ustavi. Osebje mora potnike opremiti z zaščitnimi sredstvi in jih evakuirati v jezero. Nekateri potniki v paniki sami skačejo z ladje brez zaščitnih sredstev, med njimi so tudi neplavalci. Kapitan ladje pokliče na telefonsko številko 112 in prijavi nesrečo, poudari tudi, da je možno onesnaženje jezera z nevarnimi snovmi.

DSCN1073

Nadziranje in urejanje prometa ter omogočanje interveniranja silam za zaščito in reševanje ter pomoč


Policisti smo v neposredni okolici nesreče in na cestnih relacijah v širši okolici izvajali vrsto aktivnosti, od reševanja ponesrečencev, zavarovanje območja nesreče na obali in na vodi, varovanja ljudi in premoženja ter vzdrževanja javnega reda na območju nesreče pa do nadziranja in urejanja prometa.

DSCN1072

Zavarovanje območja nesreče na obali in na vodi


Sodelovali smo tudi z vodjo intervencije, informacijskim centrom in občinskim štabom civilne zaščite, poleg tega pa še preprečevali, odkrivali in preiskovali kazniva dejanja in prekrške, zbirali podatke o udeležencih v nesreči in v zvezi s tem sodelovali s pristojno enoto Rdečega križa Slovenije, sodelovali pri identifikaciji žrtev ter obveščanju svojcev umrlih idr.