Sorodne objave

 

Kranjski kriminalisti so s podajo kazenske ovadbe za osem oseb v teh dneh zaključili kriminalistično preiskavo, v kateri so utemeljili sume prirejanja več prometnih nesreč na območju Kranja.

V kaznivih dejanjih je šlo za izvrševanje goljufij in ponarejanja listin na škodo zavarovalnic z namernimi trčenji, ki so bila prikazana kot dejanske prometne nesreče. Povzročena škoda zavarovalnicam iz naslova odškodninskih zahtevkov znaša približno 85.000 evrov, še okoli 43.000 evrov odškodnin pa so zavarovalnice še pred izplačilom zadržale zaradi suma goljufij.

Šest organizatorjev in dva fizioterapevta so utemeljeno osumljeni, da so v letih 2015 in 2016 na škodo več zavarovalnic z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin na območju Kranja priredili sedem prometnih nesreč ter o teh nesrečah ponarejali zdravniško dokumentacijo, da bi ustvarili (in tudi so ustvarili) pogoje za uveljavljanje denarnih zahtevkov pri zavarovalnicah. Odškodnine so bile povezane s povzročeno škodo na vozilih zaradi trčenj in za simulirane telesne poškodbe.

Kazniva dejanja so se izvrševala zelo metodično ter z razdelitvijo točno določenih in realnih vlog. Po dva organizatorja sta za vsako od sedmih prometnih nesreč priskrbela po dve starejši vozili, dva voznika in običajno še po šest figurantov, ki so bili za plačilo manjše "nagrade" v prirejenih okoliščinah pripravljeni sodelovati v prometni nesreči. Voznika sta z običajnimi vozili - vedno zvečer in na krajih, kjer ni večjega prometa -, najprej sama namerno trčila, po dejanju pa sta kraj zapustila in ga prepustila figurantom, ki so bili v bližini in so prevzeli vloge voznika in potnikov. Situacije na kraju in ob prijavah so bile takšne, kot pri dejanskih nesrečah, zato so policisti opravili ogled in vodili postopek. Prič pa zaradi lokacije nesreče in pozne ure ni bilo nikoli.

V vseh sedmih primerih so figuranti dogodke prijavili kot prometne nesreče z materialno škodo, vendar je to veljalo samo do odhoda policistov s kraja. Organizatorja sta se po postopku namreč vrnila na kraj in vsak svoje figurante odpeljala v različne zdravstvene ustanove, kjer so hlinili različne in vnaprej dogovorjene telesne poškodbe. "Zdravljenje" lažnih poškodb je potekalo tudi s fizioterapijo pri izbranem fizioterapevtu ter po sistemu preskakovanja čakalnih vrst in fiktivnih vpisov obravnav. Nekateri figuranti so se fizioterapije za lažne poškodbe tudi dejansko udeležili.

Preko osumljenih fizioterapevtov so figuranti pridobivali lažna zdravniška poročila, ki so jih s preostalo zdravniško dokumentacijo oddajali organizatorju nesreče. Ta jih je v nadaljevanju uporabil za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov. Ni bilo ugotovljeno, da bi figuranti vedeli, da se v njihovih imenih pri zavarovalnicah vodijo postopki. So pa na ta način organizatorji pridobili približno 85.000 evrov protipravne premoženjske koristi, še okoli 43.000 eurov zahtevane koristi v obliki odškodninskih zahtevkov pa so zavarovalnice zadržale zaradi suma goljufij. Z izvrševanjem kaznivih dejanj so si osumljenci pridobili sredstva za preživljanje in lagodno življenje.