Sorodne objave

 

Na Gorenjskem smo policisti včeraj, 6. decembra 2010, začeli s t. i. tednom preventivnih aktivnosti za starejše občane. Če želite, da policist obišče tudi vas in vam svetuje, ali če poznate starejšo osebo, ki živi sama in bi potrebovala kakšen preventivni nasvet policistov glede varnosti, pokličite svojega vodjo policijskega okoliša ali na najbližjo policijsko postajo!

Osebe v tretjem življenjskem obdobju so namreč bolj ogrožena kategorija prebivalstva, tako v prometu kot na področju kriminalitete, zato jim bomo policisti Policijske uprave Kranj ta teden, vse do 12. decembra, namenili še posebno pozornost.

V okviru v skupnost usmerjenega policijskega dela bomo obiskovali domove za upokojence, različna društva upokojencev, občinske službe, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko, centre za socialno delo, cerkve, mesta torej, kjer se starejši navadno pogosteje zadžujejo, pa tudi starostnike, ki živijo sami in nimajo svojcev, ki bi jim lahko pomagali.

V domovih upokojencev bomo vodje policijskih okolišev ali policisti izvedli tudi krajše delavnice, kjer bomo starejšim predstavili, kako lahko poskrbijo za svojo varnost. Svetovali jim bomo o varni udeležbi v prometu, varni uporabi povržin za hojo, psihofizičnem stanju v prometu, uporabi varnostnih pasov in zimski opremi vozil, samozaščitnih ukrepih za zavarovanje premoženja, spregovorili pa bomo tudi o nasilju nad starostniki in nasilju v družini.

NePozabiteNaVarnost Ne pozabite na varnost! (preventivni nasveti za starejše občane) 

  ***

Statistični podatki za območje Policijske uprave Kranj:

Starejši občani so kot žrtve oz. oškodovanci kaznivih dejanj udeleženi v relativno majhnem obsegu glede na celotno kriminaliteto. Kljub temu gorenjski policisti veliko pozornosti namenjamo prav tovrstnim kaznivim dejanjem, saj se zavedamo ranljivosti starejše populacije, predvsem pa tega, da lahko zaradi starostnih dejavnikov pri tem nastanejo tudi hujše posledice.

Kot žrtve premoženjskih kaznivih dejanj so bili starejši občani letos udeleženi v 272 primerih, in sicer so bili v 166 primerih žrtve moški, v 106 primerih pa ženske. V letu 2009 je bilo takšnih primerov 181 (166 moški, 115 ženske). Najpogosteje so starejši občani žrtve tatvin. Letos je bilo takšnih primerov 146, lani v enakem obdobju pa 136. Relativno pogosto so starejši občani tudi oškodovanci kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari. Letos je bilo takšnih primerov 44, lani pa 42. Kot oškodovanci se starejši občani pogosto pojavljajo tudi v primerih velikih tatvin, ki jih je bilo letos 53, lani pa 87. V letu 2010 sta bila dva starejša občana tudi žrtvi roparske tatvine. V 16 primerih so bili starejši občani žrtve goljufije, medtem ko je bilo lani takšnih primerov 8. V letu 2010 smo na Gorenjskem obravnavali 8 primerov nasilja v družini, kjer so bile žrtve starejši občani. V letu 2009 je bilo teh primerov 4.

Letos, do 27. novembra 2010, so na gorenjskih cestah umrli štirje starejši občani (stari nad 64 let), vsi kot pešci. V lanskem letu so umrli trije: dva pešca in en voznik traktorja. 13 (18) starejših občanov se je v letošnjem letu v prometnih nesrečah huje telesno poškodovalo, 60 (63) pa laže.