Sorodne objave

 

V začetku leta 2019 so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Center s strani Javne agencije RS za varnost prometa obveščeni o sumljivih dogodkih v zvezi z opravljanjem vozniških izpitov. Med zahtevno preiskavo so policisti ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve več kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine v povezavi z opravljanjem teoretičnega dela vozniškega izpita. V zvezi s tem so policisti Policijske postaje Ljubljana Center v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Ljubljana in s pomočjo policistov drugih policijskih enot 7. januarja 2020 na 81 lokacijah po Sloveniji izvedli hišne in osebne preiskave, pri katerih pa so odkrili tudi prepovedano drogo, naboje in del orožja.

Med hišnimi preiskavami je bilo 28- in 36-letnem osumljencu odrejeno pridržanje, ki pa je bilo po opravljenih preiskavah odpravljeno.

20200110 110313

Več o tem sta v izjavi za javnost povedala Irfan Beganović, pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Center, in Martin Rupnik, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana.

Kot je bilo med preiskavo ugotovljeno, je 28-letni osumljenec od junija 2018 do februarja 2019 pridobil 76 oseb oziroma kandidatov, ki so nameravali opraviti teoretični del vozniškega izpita. S pomočjo 36-letnega osumljenca iz javne agencije je tem kandidatom proti plačilu uredil, da so v prostorih javne agencije na nedovoljen način opravili teoretični del vozniškega izpita. Kandidati so 28-letnemu osumljencu za opravljeno nezakonito storitev izročili gotovino, ki se je po sedaj zbranih podatkih gibala med 200 in 4.000 evri za izpit.

36-letni osumljenec je kot javni uslužbenec in administrator preko službenega dostopa s svojim uporabniškim imenom omogočil vzpostavitev povezave v omrežje. Na tak način je 28-letnemu osumljenemu neupravičeno omogočil, da se je iz svoje elektronske naprave prijavil v teoretični del vozniškega izpita, ter tako dostopal do testov oz. izpitnih pol, ki so jih opravljali različni kandidati. V teste je nato v njihovem imenu vnesel pravilne rešitve, da bi kandidati opravili teoretični del vozniškega izpita. Potrebno je poudariti, da je osumljenec, ki je prejemal podkupnino od kandidatov, vsaj del prejetih plačil posredoval javnemu uslužbencu, in sicer kot nagrado za to, da jim je omogočil nezakonito opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita.

Trenutno je 78 fizičnih oseb osumljenih storitve 154 kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja podkupnine.

Predkazenski postopek je aktivno usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, ki ga bodo policisti o vseh ugotovitvah obveščali s kazensko ovadbo. Prav tako bodo tožilstvu predlagali, da za vsa sporno pridobljena vozniška dovoljenja v nadaljnjem kazenskem postopku predlagajo razveljavitev le teh.

Policisti z zbiranjem obvestil aktivno nadaljujejo in preverjajo obstoj morebitnih novih tovrstnih kaznivih dejanj in osumljencev.

Mmed navedenimi hišnimi preiskavami pa je bil pri 41-letnem osumljencu najden prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo posajenih 23 sadik omenjene rastline. Prav tako so mu policisti zasesegli okoli 30 gramov posušene rastline konoplje in pripomočke za gojenje. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

laboratorij 2

Naknadno je bila prostost odvzeta 31-letnemu osumljencu, ki mu je bilo med hišno preiskavo zaseženih okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

heroin kokain2

Nadalje je bila odvzeta prostost tudi 28-letnemu osumljencu, pri katerem je bilo zaseženih preko 11 kilogramov posušene rastline konoplje ter preko 11.000 evrov gotovine. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

11kg

Še dvema osumljenima je bilo zaseženih okoli 30 kilogramov zelene rastline, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo, in pripomočki za gojenje. Prav tako je bila zasežena tudi manjša količina neznanih tekočin, za katere se sumi, da gre za prepovedano drogo oziroma pripomočke za gojenje rastlin. Zoper osumljena bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

2osumljena2

V eni izmed hišnih preiskav je bilo najdenih tudi 182 kosov nabojev in del orožja, ki jih bodo policisti poslali v analizo na kriminalistično tehniko in bodo po znani analizi zoper kršitelja izvedli ustrezen prekrškovni postopek.

naboji

Policijska uprava Ljubljana posveča preiskovanju korupcije posebno pozornost, preiskave konec prejšnjega leta in v tem tednu pa so bile usmerjene predvsem na področje varnosti v cestnem prometu. Opaziti je, da so korupcijska tveganja na področju zlorabe javnih pooblastil z namenom zasebnega okoriščanja vse pogostejša. Storilci s svojimi dejanji povzročajo veliko in konkretno nevarnost za premoženje in varnost drugih ljudi zaradi sorazmerno nizkih koristi.

Prijav korupcije je izjemno malo, saj se dejanja praviloma dogajajo v zaprtih krogih oseb, ki imajo obojestranske koristi. Zaradi navedenega je policija pri odkrivanju korupcijske kriminalitete odvisna predvsem od lastne zaznave. Največ korupcijskih kaznivih dejanj se odkrije pri preiskovanju drugih dejanj, najpogosteje pa se prepletajo z gospodarskimi kaznivimi dejanji. Tudi obravnavana zadeva je bila kompleksna za preiskovanje, zahtevala pa je veliko strokovnega znanja in samoiniciativnosti.

V zadnjih letih Policijska uprava Ljubljana beleži postopno rast števila odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj. Vzpodbudno pa je dejstvo, da so bila uspešno zaznana, odkrita in preiskana korupcijska kazniva dejanja tudi na lokalni ravni, kar potrjuje učinkovitost delovanja policije na vseh ravneh organiziranosti in njeno zavzemanje za ničelno toleranco do korupcije.